Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
KRUS CSFK_FARMER_nSIU 01 – dane dotyczące przypisu składek na ubezpieczenia społeczne z wyszczególnieniem przypisu na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, przypis składek na ubezpieczenie zdrowotne
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Przypis składek na ubezpieczenie społeczne z wyszczególnieniem przypisu na poszczególne rodzaje ubezpieczeń
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • koniec kwartału
2 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Przypis składek na ubezpieczenia zdrowotne
  • tys. PLN
Zmienna ilościowa
  • koniec kwartału