Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MF BR 01 – dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Środki przekazane przez Polskę do banków rozwoju oraz do międzynarodowych instytucji finansowych udzielających pożyczek na zasadach rynkowych i nierynkowych krajom trzecim i / lub podmiotom prywatnym
Zmienna ilościowa
  • rok