Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MF Rb 03 – dane dotyczące umorzeń należności sektora instytucji rządowych i samorządowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Dane dotyczące umorzeń należności
  • umorzenia należności S13
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego