Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MF SISJSFP 03 – dane dotyczące sprawozdań Rb-27S, Rb-28S
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dochody – klasyfikacja budżetowa Dochód klasyfikacja budżetowa
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Wydatki – klasyfikacja budżetowa Wydatek klasyfikacja budżetowa
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego