Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
GUGiK-4.0 - wojewódzkie zestawienie zbiorcze o szczegółowej osnowie geodezyjnej z danych powiatowych GUGiK-4.00
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej wg. BDSOG
 • Klasy szczegółowej osnowy geodezyjnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej zaliczone do 3 klasy
 • Klasy osnowy szczegółowej - zaliczone do 3 kl.
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Zapotrzebowanie na nowe punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej
 • Rodzaj osnowy szczegółowej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Szczegółowa osnowa geodezyjna - nazwa województwa (składowe: Kod TERYT województwa, Nazwa województw) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
5 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Stacje obserwacji permanentnych GNSS włączone do szczegółowej osnowy geodezyjnej
 • Klasy osnowy szczegółowej - stacje GNSS
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Jakie rodzaje numeracji punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej stosowane są w powiatach w województwie?
 • Numeracja szczegółowej osnowy geodezyjnej - powiaty w województwie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Jakie układy odniesienia i współrzędnych stosowane są w powiatach na terenie województwa?
 • Układy współrzędnych - powiaty w województwie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Jakie układy wysokości są stosowane w powiatach na terenie województwa?
 • Układy wysokości - powiaty w województwie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Jakie metody zostały zastosowane przy przejściu do układu PL-EVRF200-NH w powiatach na terenie województwa?
 • Metoda przejścia do PL-EVRF2007-NH - powiaty w województwie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Ostatnia modernizacja osnowy szczegółowej
 • Rok ostatniej modernizacji osnowy - powiaty w województwie
 • Rodzaj osnowy szczegółowej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia