Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
GUGiK-4.00 - sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej wg. BDSOG
 • Klasy szczegółowej osnowy geodezyjnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Szczegółowa osnowa geodezyjna - nazwa powiatu (składowe: Nazwa powiatu, Kod TERYT powiat) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
3 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej zaliczone do 3 klasy
 • Klasy osnowy szczegółowej - zaliczone do 3 kl.
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Zapotrzebowanie na nowe punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej
 • Rodzaj osnowy szczegółowej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Stacje obserwacji permanentnych GNSS włączone do szczegółowej osnowy geodezyjnej
 • Klasy osnowy szczegółowej - stacje GNSS
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Jaka jest stosowana numeracja punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
7 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Jakie układy odniesienia i współrzędnych są stosowane na terenie powiatu? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Jakie układy wysokości są stosowane na terenie powiatu? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
9 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Jaka metoda została zastosowana przy przejściu do układu PL-EVRF2007-NH? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
10 Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej Rok ostatniej modernizacji osnowy szczegółowej.
 • Rodzaj modernizowanej osnowy
Rozwiń grupowanie
 • r.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia