Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
OKE SI 01 – dane dotyczące wyników egzaminów ósmoklasisty, zawodowych i maturalnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wyniki egzaminów Przystępujący do egzaminu
 • przedmioty egzaminacyjne
 • Typ szkoły
 • Ogółem, miasto, wieś
 • ogółem, mężczyźni, kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Wyniki egzaminów Średni wynik egzaminu
 • Typ szkoły
 • przedmioty egzaminacyjne
 • ogółem, mężczyźni, kobiety
 • Ogółem, miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Wyniki egzaminów Osoby, które zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 • Typ szkoły
 • ogółem, mężczyźni, kobiety
 • Ogółem, miasto, wieś
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok