Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
H-01s - sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sprzedaż detaliczna i hurtowa Sprzedaż detaliczna towarów (łącznie z podatkiem VAT)
 • Struktura sprzedaży detalicznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Sprzedaż detaliczna i hurtowa Sprzedaż detaliczna towarów (łącznie z podatkiem VAT)
 • Struktura sprzedaży detalicznej
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Sprzedaż detaliczna i hurtowa Sprzedaż hurtowa (łącznie z podatkiem VAT)
 • Sprzedaż hurtowa
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj prowadzonej działalności Zmienna identyfikacyjna
8 Informacje o sprawozdawcy e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • rok
9 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • rok
10 Cechy organizacyjno-prawne Jeżeli Państwa firma nie działała w 2020 r., prosimy zaznaczyć przyczynę Zmienna jakościowa
 • rok
11 Cechy organizacyjno-prawne Czy Państwa firma działała w 2020 r.? Zmienna jakościowa
 • rok
12 Sprzedaż detaliczna i hurtowa Czy w 2020 r. prowadzili Państwo działalność z zakresu sprzedaży hurtowej? Zmienna jakościowa
 • rok
13 Sprzedaż detaliczna i hurtowa Czy w 2020 r. prowadzili Państwo działalność z zakresu sprzedaży detalicznej? Zmienna jakościowa
 • rok
14 Sprzedaż detaliczna i hurtowa Proszę wprowadzić opis towarów ujętych w poz. 15
 • Sprzedaż hurtowa/detaliczna
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok