Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
K-03 - sprawozdanie biblioteki
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowoś) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
2 Dane adresowe i terytorialne Adres strony WWW (składowe: Adres strony internetowe) Zmienna adresowa
 • rok
3 Działalność bibliotek Bazy danych tworzone przez bibliotekę
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność bibliotek Biblioteka działa w strukturze innej instytucji Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
5 Działalność bibliotek Biblioteka jest czynna w niedzielę Zmienna jakościowa
 • rok
6 Działalność bibliotek Biblioteka jest czynna w sobotę Zmienna jakościowa
 • rok
7 Działalność bibliotek Biblioteka naukowa Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Biblioteka posiada dostęp do Internetu szerokopasmowego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
9 Działalność bibliotek Biblioteka tworzy samodzielnie lub we współpracy bazy danych Zmienna jakościowa
 • rok
10 Działalność bibliotek Biblioteka tworzy samodzielnie lub we współpracy bibliotekę cyfrową Zmienna jakościowa
 • rok
11 Działalność bibliotek Możliwość zdalnego dostępu do prasy – numerów bieżących i archiwalnych Zmienna jakościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
12 Działalność bibliotek Możliwość zdalnego korzystania z audiobooków chronionych prawem autorskim Zmienna jakościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
13 Działalność bibliotek Możliwość zdalnego korzystania z ebooków chronionych prawem autorskim Zmienna jakościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
14 Działalność bibliotek Możliwość rejestracji on-line nowych czytelników do biblioteki Zmienna jakościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
15 Działalność bibliotek Biblioteka tworzy samodzielnie lub we współpracy repozytorium Zmienna jakościowa
 • rok
16 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Biblioteka umożliwia korzystanie z Internetu bezprzewodowego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
17 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Biblioteka umożliwia korzystanie z urządzeń kopiujących Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
18 Działalność bibliotek Blogi biblioteczne, kanał RSS (wiadomości, ogłoszenia, wydarzenia w bibliotece) Zmienna jakościowa
 • rok
19 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Budynek jest wpisany do rejestru zabytków Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
20 Działalność bibliotek Czas przeznaczony na doskonalenie zawodowe
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
22 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
23 Działalność bibliotek Czas trwania zorganizowanych imprez
 • Rodzaj imprezy-godziny
Rozwiń grupowanie
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Czytaki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Działalność bibliotek Czytelnicy w bibliotekach naukowych szkół wyższych
 • Kategorie czytelników w bibliotekach naukowych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Działalność bibliotek Czytelnicy w bibliotekach pedagogicznych
 • Kategorie czytelników w bibliotekach pedagogicznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Działalność bibliotek Czytelnicy w bibliotekach publicznych
 • Kategorie czytelników w bibliotekach publicznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Działalność bibliotek Czytelnicy w bibliotekach publicznych
 • Wiek czytelników
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Działalność bibliotek Czytelnicy
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Czytniki książek elektronicznych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Działalność bibliotek Dni otwarcia biblioteki w tygodniu
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Działalność bibliotek Działalność biblioteki / filii Zmienna jakościowa
 • rok
33 Działalność bibliotek Elektroniczne (e-mail / sms) powiadamianie o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych Zmienna jakościowa
 • rok
34 Działalność bibliotek Elektroniczne kursy, szkolenia biblioteczne (e-learning) Zmienna jakościowa
 • rok
35 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mai) Zmienna adresowa
 • rok
36 Pracujący, w tym zatrudnieni Etaty przeliczeniowe
 • Kategorie wykonywanych zajęć w bibliotece
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
37 Działalność bibliotek Formularze zapytań do bibliotekarza Zmienna jakościowa
 • rok
38 Działalność bibliotek Forum dyskusyjne, księga gości Zmienna jakościowa
 • rok
39 Działalność bibliotek Godziny otwarcia biblioteki po 16
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Działalność bibliotek Godziny otwarcia biblioteki
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Działalność kulturalno-edukacyjna Imprezy
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Działalność bibliotek Interaktywne usługi informacyjne (komunikatory, czat, itp.) Zmienna jakościowa
 • rok
43 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Komputery dostępne dla użytkowników podłączone do Internetu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
44 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Komputery dostępne dla użytkowników
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
45 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Komputery użytkowane w bibliotece z zainstalowanym programem do czytania książek elektronicznych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
46 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Komputery użytkowane w bibliotece zakupione w roku sprawozdawczym
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
47 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Komputery użytkowane w bibliotece
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
48 Działalność bibliotek Korzystanie ze zbiorów elektronicznych - sesje
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Miejsca dla czytelników - osób niepełnosprawnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
50 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Miejsca dla czytelników
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
51 Działalność bibliotek Możliwość korzystania z katalogu on-line Zmienna jakościowa
 • rok
52 Działalność bibliotek Możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych Zmienna jakościowa
 • rok
53 Działalność bibliotek Możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne Zmienna jakościowa
 • rok
54 Działalność bibliotek Możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia Zmienna jakościowa
 • rok
55 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
56 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Obiekty cyfrowe udostępnione w bibliotece cyfrowej on-line
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Działalność bibliotek Obiekty dodane do repozytorium instytucjonalnego biblioteki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Działalność bibliotek Obiekty włączone do biblioteki cyfrowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
59 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Obiekty zdigitalizowane
 • Rodzaje obiektów zdigitalizowanych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
60 Działalność bibliotek Oddziały dla dzieci i młodzieży
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
61 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Odsłony strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Działalność bibliotek Odwiedziny w bibliotece
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
63 Cechy organizacyjno-prawne Organizator jednostki Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
64 Działalność bibliotek Placówka biblioteczna Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
65 Działalność bibliotek Pobrane dokumenty ze zbiorów elektronicznych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
66 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
67 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracownicy pełnozatrudnieni
 • Kategorie wykonywanych zajęć w bibliotece
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
68 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracownicy pełnozatrudnieni
 • Kategorie wykonywanych zajęć w bibliotece
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
69 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • Kategorie wykonywanych zajęć w bibliotece
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
70 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • Kobiety
 • Kategorie wykonywanych zajęć w bibliotece
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
71 Działalność bibliotek Profile na portalach społecznościowych Zmienna jakościowa
 • rok
72 Działalność bibliotek Projekty biblioteczne realizowane we współpracy
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
73 Działalność bibliotek Publikacje pracowników biblioteki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
74 Działalność bibliotek Punkty biblioteczne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
75 Działalność bibliotek Realizacja zadań ponadlokalnych przez bibliotekę Zmienna jakościowa
 • rok
76 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
77 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Rodzaj budynku użytkowanego przez instytucję kultury Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
78 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Rok wybudowania budynku użytkowanego przez instytucję kultury Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
79 Działalność bibliotek Tytuły wydawnictw własnych biblioteki
 • Rodzaje wydawnictw bibliotecznych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
80 Działalność bibliotek Uczestnicy doskonalenia zawodowego
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
81 Działalność kulturalno-edukacyjna Uczestnicy imprez
 • Rodzaj imprezy-uczestnicy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
82 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Unikalni użytkownicy strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
83 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Użytkowanie bibliotecznego programu komputerowego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
84 Działalność bibliotek Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
85 Działalność bibliotek Wydatki na materiały biblioteczne
 • Rodzaje wydatków na materiały biblioteczne
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
86 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Wydatki poniesione na digitalizację
Zmienna ilościowa
 • rok
87 Działalność bibliotek Wypożyczenia i udostępnienia
 • Wypożyczenia na zewnątrz/ na miejscu
 • Kategorie wypożyczanych materiałów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
88 Działalność bibliotek Wypożyczenia i udostępnienia
 • Wypożyczenie do bibliotek/z bibliotek
 • Kategorie wypożyczanych materiałów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
89 Działalność bibliotek Wyświetlenia publikacji z własnej biblioteki cyfrowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
90 Działalność bibliotek Zamówienia ogółem
 • Wypożyczenie do bibliotek/z bibliotek
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
91 Działalność bibliotek Zbiory biblioteczne - ubytki
 • Rodzaje zbiorów bibliotecznych-ubytki
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
92 Działalność bibliotek Zbiory biblioteczne - wpływy z zakupu
 • Rodzaje zbiorów bibliotecznych-wpływy z zakupu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
93 Działalność bibliotek Zbiory biblioteczne - wpływy
 • Rodzaje zbiorów bibliotecznych-wpływy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
94 Działalność bibliotek Zbiory biblioteczne poddane konserwacji i ochronie
 • Konserwacja/ ochrona zbiorów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
95 Działalność bibliotek Zbiory biblioteczne
 • Rodzaje zbiorów bibliotecznych - stan na 31 XII
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
96 Działalność bibliotek Zbiory opracowane komputerowo, jako procent ogólnej liczby zbiorów
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
97 Działalność bibliotek Zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych, spoza sieci instytucji Zmienna jakościowa
 • rok
98 Informacje o sprawozdawcy E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania (składowe: Adres e-mai) Zmienna adresowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
99 Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności Dni, w których jednostka nie prowadziła żadnej działalności związanej z obsługą czytelników i / lub nie prowadziła innej działalności dla użytkowników z powodu COVID-19
 • miesiące
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego