Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
K-05 - sprawozdanie z działalności wystawienniczej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczt) Zmienna adresowa
 • rok
3 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mai) Zmienna adresowa
 • rok
4 Cechy organizacyjno-prawne Organizator jednostki Zmienna jakościowa
 • rok
5 Dane adresowe i terytorialne Adres strony WWW (składowe: Adres strony internetowe) Zmienna adresowa
 • rok
6 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Odsłony strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Unikalni użytkownicy strony internetowej jednostki
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
9 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Ekspozycje przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych Zmienna jakościowa
 • rok
10 Działalność wystawiennicza Zbiory własne
 • Rodzaje zbiorów własnych galerii
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Obiekty poddane konserwacji
 • Rodzaje konserwacji obiektów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Obiekty zdigitalizowane
 • Rodzaje obiektów zdigitalizowanych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Wydatki poniesione na digitalizację
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Działalność wystawiennicza Wystawy w galeriach
 • Rodzaje wystaw w galeriach
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Działalność wystawiennicza Wystawy plenerowe w galeriach
 • Rodzaje wystaw w galeriach
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Działalność wystawiennicza Ekspozycje
 • Rodzaje wystaw w galeriach
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Działalność wystawiennicza Zwiedzający wystawy w galeriach
 • Rodzaje wystaw w galeriach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Działalność wystawiennicza Zwiedzający wystawy plenerowe w galeriach
 • Rodzaje wystaw w galeriach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Działalność wystawiennicza Wystawy "nowych mediów"
 • Rodzaje wystaw w galeriach
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Działalność kulturalno-edukacyjna Imprezy
 • Rodzaje imprez
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Działalność kulturalno-edukacyjna Uczestnicy imprez
 • Rodzaje imprez
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Działalność kulturalno-edukacyjna Działania realizowane on-line
 • Formy działalności kulturalnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Działalność kulturalno-edukacyjna Uczestnicy działań realizowanych on-line
 • Formy działalności kulturalnej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Działalność wydawnicza Tytuły wydawane w formie drukowanej
 • Rodzaje wydawictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Działalność wydawnicza Nakład tytułów wydawanych w formie drukowanej
 • Rodzaje wydawictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Działalność wydawnicza Tytuły wydawane w formie elektronicznej
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • Zatrudnienie według płci
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący - pracownicy merytoryczni
 • Zatrudnienie według płci
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracownicy pełnozatrudnieni
 • Zatrudnienie według płci
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności Dni, w których jednostka nie prowadziła żadnej działalności kulturalnej związanej z przygotowywaniem i udostępnianiem oferty kulturalnej z powodu COVID-19
 • Miesiące
Rozwiń grupowanie
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
32 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
33 Informacje o sprawozdawcy E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania (składowe: Adres e-mai) Zmienna adresowa
 • rok
34 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu (składowe: Numer telefon) Zmienna adresowa
 • rok