Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MG-17 - bilans koksu
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Koksownictwo Produkcja koksu
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Koksownictwo Import koksu
 • Kierunki importu koksu
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Koksownictwo Produkcja i import koksu
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Koksownictwo Eksport koksu
 • Kierunki eksportu koksu
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Koksownictwo Eksport koksu wielkopiecowego
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Koksownictwo Łączne zużycie koksu
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
11 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety