Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MRiPS-05 - wybrane informacje o domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym oraz o placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pomoc społeczna Mieszkańcy domu pomocy społecznej
 • Ruch mieszkańców domów pomocy społecznej i odpłatność za pobyt
 • Jednostki sprawozdawcze pomocy społecznej
 • ogółem liczba mieszkańców
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Pomoc społeczna Mieszkańcy domu pomocy społecznej
 • Podmiot prowadzący
 • Mieszkańcy
Rozwiń grupowanie
 • p / st
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Pomoc społeczna Mieszkańcy domu pomocy społecznej
 • Jednostki sprawozdawcze pomocy społecznej
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni w domach pomocy społecznej
 • Formy zatrudnienia
 • Rodzaj podmiotu prowadzącego jednostkę
 • Zatrudnieni pracownicy etatowi i nieetatowi
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni w domach pomocy społecznej
 • Jednostki sprawozdawcze pomocy społecznej
 • Zatrudnieni w domach pomocy społecznej pracownicy etatowi i nieetatowi
 • Stanowiska
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Pomoc społeczna Osoby umieszczone w domach pomocy społecznej
 • Umieszczeni w domach pomocy społecznej grupy mieszkańców
 • Podmiot prowadzący
 • Mieszkańcy na koniec roku sprawozdawczego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Pomoc społeczna Osoby oczekujące na umieszczenie w domach pomocy społecznej
 • Umieszczeni w domach pomocy społecznej grupy mieszkańców
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej
 • Domy pomocy społecznej typy
 • Domy Pomocy Społecznej mieszkańcy
 • Jednostki sprawozdawcze pomocy społecznej
 • Domy Pomocy Społecznej miejsca, jednostki
Rozwiń grupowanie
 • p / st
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej
 • Status, miejsca, mieszkańcy
 • Jednostki sprawozdawcze pomocy społecznej
 • Typy domów
Rozwiń grupowanie
 • p / st
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Zakłady stacjonarne pomocy społecznej Placówki Całodobowej Opieki
 • Przeznaczenie placówek
 • Placówki, miejsca, mieszkańcy
Rozwiń grupowanie
 • p / st
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Zakłady stacjonarne pomocy społecznej Placówki Całodobowej Opieki
 • Przeznaczenie placówek
 • Placówki, miejsca, mieszkańcy
Rozwiń grupowanie
 • p / st
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Pomoc społeczna Miejsca w domu pomocy społecznej
 • Rodzaj podmiotu prowadzącego jednostkę
 • Grupy Dyspanseryjne Domów Pomocy Społecznej
 • Liczba miszkańców
 • Liczba miejsc
Rozwiń grupowanie
 • p / st
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia