Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MSWiA-29 - sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
3 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
4 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT SP ZOZ MSWiA (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
5 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT zakładu leczniczego (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
6 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT jednostki organizacyjnej (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
7 Kadra medyczna Lekarze
 • płeć
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Kadra medyczna Lekarze dentyści
 • płeć
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Kadra medyczna Ratownicy medyczni
 • wykształcenie
 • płeć
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Kadra medyczna Pielęgniarki
 • wykształcenie/doszkalanie
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Kadra medyczna Położne
 • wykształcenie/doszkalanie
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Kadra medyczna Diagności laboratoryjni
 • pracujący w zawodach medycznych
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Kadra medyczna Diagności laboratoryjni
 • wykształcenie
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Kadra medyczna Inni pracownicy uprawnieni do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej
 • wyższe wykształcenie
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Kadra medyczna Farmaceuci
 • płeć
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Kadra medyczna Fizjoterapeuci
 • wykształcenie wyższe
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Kadra medyczna Psycholodzy
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Kadra medyczna Logopedzi
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Kadra medyczna Terapeuci zajęciowi
 • wykształcenie
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Kadra medyczna Personel techniczny z wyższym wykształceniem
 • personel obsługujący aparaturę medyczną
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Kadra medyczna Dietetycy
 • wykształcenie
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Kadra medyczna Technik analityki medycznej
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Kadra medyczna Technik fizjoterapii
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Kadra medyczna Specjaliści terapii uzależnień
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Kadra medyczna Felczerzy
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Kadra medyczna Licencjaci kierunku / specjalności: techniki dentystyczne
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Kadra medyczna Technicy dentystyczni
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Kadra medyczna Technicy farmaceutyczni
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Kadra medyczna Technicy elektroniki i informatyki medycznej
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Kadra medyczna Technicy elektroradiologii
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Kadra medyczna Technicy biomechaniki
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
32 Kadra medyczna Technicy masażyści
 • wyszczególnienie
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
33 Kadra medyczna Instruktorzy higieny
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Kadra medyczna Higienistki szkolne
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
35 Kadra medyczna Higienistki stomatologiczne
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
36 Kadra medyczna Asystentki stomatologiczne
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
37 Kadra medyczna Ortoptyści
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
38 Kadra medyczna Technicy ortopedzi
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
39 Kadra medyczna Opiekunki dziecięce
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
40 Kadra medyczna Opiekunowie medyczni
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
41 Kadra medyczna Protetycy słuchu
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
42 Kadra medyczna Instruktorzy terapii uzależnień
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
43 Kadra medyczna Optometryści
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
44 Kadra medyczna Technicy sterylizacji medycznej
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
45 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety