Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MSWiA-30 - sprawozdanie o specjalistach pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
3 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
4 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT SP ZOZ MSWiA (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
5 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT zakładu leczniczego (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
6 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT jednostki organizacyjnej (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
7 Kadra medyczna Lekarze ze specjalizacją I stopień
 • I stopnia
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Kadra medyczna Lekarze ze specjalizacją
 • II stopnia
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Kadra medyczna Lekarze ze specjalizacją
 • specjaliści
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Kadra medyczna Lekarze dentyści ze specjalizacją I stopień
 • I stopnia
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Kadra medyczna Lekarze dentyści ze specjalizacją
 • II stopnia
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Kadra medyczna Lekarze dentyści ze specjalizacją
 • specjaliści
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Kadra medyczna Pielęgniarki ze specjalizacją
 • I stopnia
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Kadra medyczna Pielęgniarki ze specjalizacją
 • II stopnia
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Kadra medyczna Pielęgniarki ze specjalizacją
 • specjaliści na podstawie przepisów obowiązujących przed 1998 r.
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Kadra medyczna Pielęgniarki ze specjalizacją
 • ze specjalizacją
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Kadra medyczna Pielęgniarki
 • ze specjalizacją/z ukończonym kursem kwalifikacyjnym
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Kadra medyczna Pielęgniarki
 • z ukończonym kursem kwalifikacyjnym
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Kadra medyczna Położne ze specjalizacją
 • specjaliści na podstawie przepisów obowiązujących przed 1998 r.
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Kadra medyczna Położne ze specjalizacją
 • dziedziny
 • ze specjalizacją
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Kadra medyczna Położne
 • dziedziny
 • ze specjalizacją/z ukończonym kursem kwalifikacyjnym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Kadra medyczna Położne
 • z ukończonym kursem kwalifikacyjnym
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Kadra medyczna Farmaceuci ze specjalizacją
 • I stopnia
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Kadra medyczna Farmaceuci ze specjalizacją
 • II stopnia
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Kadra medyczna Farmaceuci ze specjalizacją
 • specjaliści
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Kadra medyczna Diagności laboratoryjni ze specjalizacją
 • I stopnia/II stopnia
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Kadra medyczna Diagności laboratoryjni ze specjalizacją
 • specjaliści
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Kadra medyczna Inni specjaliści medyczni z wykształceniem wyższym
 • I stopnia/II stopnia
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Kadra medyczna Inni specjaliści medyczni z wykształceniem wyższym
 • specjaliści
 • dziedziny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety