Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MSWiA-32 - sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
3 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
4 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT SP ZOZ MSWiA (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
5 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT zakładu leczniczego (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
6 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT jednostki organizacyjnej (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
7 Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych Przystosowanie zakładu leczniczego do potrzeb osób niepełnosprawnych Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Profilaktyka zdrowotna Opieka profilaktyczna nad kobietą badania cytodiagnostyczne
 • badania cytodiagnostyczne
 • rodzaj badań
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Profilaktyka zdrowotna Opieka profilaktyczna nad kobietą w ciąży
 • porady udzielone kobietom w ciąży
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Profilaktyka zdrowotna Opieka profilaktyczna nad kobietą w ciąży
 • kobiety objęte opieką poradni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Profilaktyka zdrowotna Opieka profilaktyczna nad kobietą w ciąży
 • kobiety objęte opieką poradni po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Profilaktyka zdrowotna Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą porady patronażowe oraz badania bilansowe
 • niemowlęta podlegające badaniom
 • wiek niemowląt
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Profilaktyka zdrowotna Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą porady patronażowe oraz badania bilansowe
 • zbadane niemowlęta
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Profilaktyka zdrowotna Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą wizyty profilaktyczne położnych (pielęgniarek) u niemowląt
 • noworodki zarejestrowane w okresie sprawozdawczym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Profilaktyka zdrowotna Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą wizyty profilaktyczne położnych (pielęgniarek) u niemowląt
 • odbyte wizyty
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Profilaktyka zdrowotna Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą wizyty patronażowe oraz testy przesiewowe
 • rodzaj wizyty
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Profilaktyka zdrowotna Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą porady profilaktyczne udzielone dzieciom do lat 3
 • dzieci w wieku do lat 3 zarejestrowane w poradni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Profilaktyka zdrowotna Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą porady profilaktyczne udzielone dzieciom do lat 3
 • porady profilaktyczne
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Profilaktyka zdrowotna Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży
 • wiek/klasa
 • bilans zdrowia dzieci i młodzieży wyszczególnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – infrastruktura Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Kadra medyczna Zatrudnienie lekarzy w POZ
 • podstawa zatrudnienia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Porady lekarskie w podstawowej opiece zdrowotnej
 • rodzaje porad
 • według grup pacjentów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Porady lekarskie kobietom w ciąży w zakresie opieki profilaktycznej w podstawowej opiece zdrowotnej
 • rodzaj porad
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Zadeklarowani do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Zachorowania, problemy zdrowotne Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat objęci opieką czynną
 • osoby objęte opieką czynną
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Zachorowania, problemy zdrowotne Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat objęci opieką czynną
 • wiek
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Zachorowania, problemy zdrowotne Schorzenia rozpoznane u dzieci i młodzieży objętych opieką czynną
 • osoby, u których stwierdzono schorzenie
 • rozpoznanie wg ICD-10
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Zachorowania, problemy zdrowotne Schorzenia rozpoznane u dzieci i młodzieży objętych opieką czynną
 • wiek
 • rozpoznanie wg ICD-10
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Zachorowania, problemy zdrowotne Osoby w wieku 19 lat i więcej objęte opieką czynną
 • osoby objęte opieką czynną
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Zachorowania, problemy zdrowotne Osoby w wieku 19 lat i więcej objęte opieką czynną
 • wiek
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Zachorowania, problemy zdrowotne Schorzenia rozpoznane u osób w wieku 19 lat i więcej objętych opieką czynną
 • osoby, u których stwierdzono schorzenie
 • rozpoznanie wg ICD-10
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
32 Zachorowania, problemy zdrowotne Schorzenia rozpoznane u osób w wieku 19 lat i więcej objętych opieką czynną
 • wiek
 • rozpoznanie wg ICD-10
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
33 Kadra medyczna Zatrudnienie pielęgniarek POZ
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Kadra medyczna Zatrudnienie położnych POZ
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
35 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność pielęgniarek POZ i położnych POZ
 • osoby objęte opieką
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność pielęgniarek POZ i położnych POZ
 • wizyty domowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – infrastruktura Poradnie lekarskie w specjalistycznej opiece zdrowotnej
 • rodzaje poradni specjalistycznych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
38 Kadra medyczna Zatrudnienie lekarzy i lekarzy dentystów
 • rodzaje poradni specjalistycznych
 • podstawa zatrudnienia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
39 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Specjalistyczne porady lekarskie
 • rodzaje poradni specjalistycznych
 • rodzaje porad
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – infrastruktura Poradnie stomatologiczne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
41 Kadra medyczna Zatrudnienie lekarzy i lekarzy dentystów
 • podstawa zatrudnienia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
42 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Specjalistyczne porady stomatologiczne
 • rodzaje porad
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność różnych form opieki pozaszpitalnej, opieka psychiatryczna
 • miejsca
 • rodzaj ośrodka
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
44 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność różnych form opieki pozaszpitalnej, ośrodki opieki poszpitalnej
 • miejsca
 • rodzaj ośrodka
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
45 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność różnych form opieki pozaszpitalnej, opieka psychiatryczna
 • osoby objęte opieką
 • rodzaj ośrodka
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność różnych form opieki pozaszpitalnej, ośrodki opieki poszpitalnej
 • osoby objęte opieką
 • rodzaj ośrodka
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność różnych form opieki pozaszpitalnej, opieka psychiatryczna
 • osobodni
 • rodzaj ośrodka
Rozwiń grupowanie
 • osobodzień
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność różnych form opieki pozaszpitalnej, ośrodki opieki poszpitalnej
 • osobodni
 • rodzaj ośrodka
Rozwiń grupowanie
 • osobodzień
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – infrastruktura Stanowiska dializacyjne w stacji dializ działającej w ramach przychodni specjalistycznej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
50 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Stacje dializ działające w ramach przychodni specjalistycznej, liczba wykonanych dializ
 • wykonane dializy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Stacje dializ działające w ramach przychodni specjalistycznej, liczba osób dializowanych
 • osoby dializowane
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych medycyny nuklearnej
 • urządzenia
 • rodzaj sprzętu medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
53 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych medycyny nuklearnej
 • wykonane badania
 • rodzaj sprzętu medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
54 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych diagnostyki obrazowej
 • urządzenia
 • rodzaj sprzętu medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
55 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych diagnostyki obrazowej
 • wykonane badania
 • rodzaj sprzętu medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych badań czynnościowych
 • urządzenia
 • rodzaj sprzętu medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
57 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych badań czynnościowych
 • wykonane badania
 • rodzaj sprzętu medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty operacyjne i śródoperacyjne
 • urządzenia
 • rodzaj sprzętu medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
59 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty operacyjne i śródoperacyjne
 • rodzaj sprzętu medycznego
 • wykonane badania/zabiegi
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
60 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny litotrypter
 • urządzenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
61 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny litotrypter
 • wykonane badania/zabiegi
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty hemodynamiczne
 • urządzenia
 • rodzaj sprzętu medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
63 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty hemodynamiczne
 • rodzaj sprzętu medycznego
 • wykonane badania/zabiegi
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
64 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych radioterapii
 • urządzenia
 • rodzaj sprzętu medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
65 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych radioterapii
 • rodzaj sprzętu medycznego
 • wykonane badania/zabiegi
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
66 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – infrastruktura Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
67 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Porady w poradni (gabinecie) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • rodzaje porad
 • miejsce udzielania porad
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
68 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
69 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok