Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MSWiA-33 - sprawozdanie z działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej MSWiA
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
3 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
4 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT SP ZOZ MSWiA (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
5 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT zakładu leczniczego (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
6 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT jednostki organizacyjnej (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
7 Charakterystyka placówek leczniczych Rodzaj posiadanego certyfikatu Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Kadra medyczna Udzielający świadczeń w zakładach długoterminowej opieki zdrowotnej
 • zawody medyczne
 • pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Kadra medyczna Osoby pracujące na zasadach wolontariatu
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Struktura wieku przebywających w dniu 31 grudnia
 • wiek
 • płeć
 • rodzaj opieki
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Struktura wieku przebywających w dniu 31 grudnia
 • pacjenci, którzy nie opuszczają łóżek
 • płeć
 • rodzaj opieki
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Łóżka / miejsca w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej
 • miejsca
 • rodzaj podmiotu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Łóżka / miejsca w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej
 • średnia liczba miejsc
 • rodzaj podmiotu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Pacjenci opieki stacjonarnej w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej
 • rodzaj podmiotu
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
15 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Pacjenci opieki stacjonarnej w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej
 • pacjenci objęci opieką
 • rodzaj podmiotu
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Osobodni leczenia
 • rodzaj opieki
 • rodzaj podmiotu
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osobodzień
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Pacjenci opieki domowej realizowanej przez stacjonarne zakłady opieki długoterminowej
 • pacjenci objęci opieką
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Miejsca opieki dziennej w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej
 • rodzaj podmiotu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Pacjenci opieki dziennej w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej
 • rodzaj podmiotu
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Osobodni leczenia
 • rodzaj opieki
 • rodzaj podmiotu
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osobodzień
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety