Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MSWiA-34 - sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Zarejestrowani w Poradni Kardiologicznej
 • Miejsce skierowania osoby na leczenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Zarejestrowani w Poradni Kardiologicznej
 • wg schorzeń
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne REGON zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
5 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
6 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT SP ZOZ MSWiA (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
7 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT zakładu leczniczego (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
8 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT jednostki organizacyjnej (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok