Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MSWiA-35 - sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
3 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
4 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT SP ZOZ MSWiA (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
5 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT zakładu leczniczego (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
6 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT jednostki organizacyjnej (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
7 Zachorowania, problemy zdrowotne Badania serologiczne i mikrobiologiczne
 • próbki zbadane w kierunku kiły
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Zachorowania, problemy zdrowotne Badania serologiczne i mikrobiologiczne
 • pacjenci, u których wykonano posiew w kierunku rzeżączki
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni w poradniach skórno-wenerologicznych
 • dane uzupełniające
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni po raz pierwszy i pozostający pod obserwacją
 • choroby
 • wiek
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety