Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MSWiA-36 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
3 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
4 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT SP ZOZ MSWiA (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
5 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT zakładu leczniczego (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
6 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT jednostki organizacyjnej (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
7 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – infrastruktura Rodzaj poradni Zmienna jakościowa
 • rok
8 Kadra medyczna Personel działalności podstawowej
 • zatrudnienie
 • zawody medyczne
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność psychologów
 • rodzaj badań
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność psychologów
 • pacjenci poddani długotrwałej terapii
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność psychiatrów
 • porady psychiatryczne
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność psychiatrów
 • opinie psychiatryczne dla celów orzeczniczych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność psychiatrów
 • skierowania do stacjonarnych zakładów/oddziałów psychiatrycznych i odwykowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność psychiatrów
 • zwolnienia lekarskie (łącznie z komisyjnymi)
Rozwiń grupowanie
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność psychiatrów
 • pacjenci poddani długotrwałej terapii
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność psychiatrów
 • badania pozostałe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi
 • zaburzenia
 • Leczeni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi
 • zaburzenia
 • wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi po raz pierwszy w życiu
 • zaburzenia
 • Leczeni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi po raz pierwszy w życiu
 • zaburzenia
 • wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi
 • funkcjonariusze
 • płeć (m)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi
 • płeć (m)
 • wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi po raz pierwszy w życiu
 • funkcjonariusze
 • płeć (m)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi po raz pierwszy w życiu
 • płeć (m)
 • wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych
 • zaburzenia
 • Leczeni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych
 • zaburzenia
 • wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych po raz pierwszy w życiu
 • zaburzenia
 • Leczeni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych po raz pierwszy w życiu
 • zaburzenia
 • wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych
 • funkcjonariusze
 • płeć (m)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych
 • płeć (m)
 • wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych po raz pierwszy w życiu
 • funkcjonariusze
 • płeć (m)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych po raz pierwszy w życiu
 • płeć (m)
 • wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych
 • zaburzenia
 • zobowiązani do leczenia/leczeni przymusowo
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu
 • zaburzenia
 • Leczeni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu
 • zaburzenia
 • wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu po raz pierwszy w życiu
 • zaburzenia
 • Leczeni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu po raz pierwszy w życiu
 • zaburzenia
 • wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu
 • funkcjonariusze
 • płeć (m)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu
 • płeć (m)
 • wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu po raz pierwszy w życiu
 • funkcjonariusze
 • płeć (m)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu po raz pierwszy w życiu
 • płeć (m)
 • wiek leczonego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu
 • zaburzenia
 • zobowiązani do leczenia odwykowego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety