Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MSWiA-39 - sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
3 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
4 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT SP ZOZ MSWiA (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
5 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT zakładu leczniczego (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
6 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT jednostki organizacyjnej (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
7 Zachorowania, problemy zdrowotne Zarejestrowani w poradni / gabinecie specjalistycznym chorób płuc i gruźlicy
 • schorzenia
 • osoby zarejestrowane
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
8 Zachorowania, problemy zdrowotne Zarejestrowani w poradni / gabinecie specjalistycznym chorób płuc i gruźlicy
 • schorzenia
 • osoby nowo zarejestrowane/skreślone z ewidencji
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Zachorowania, problemy zdrowotne Zarejestrowani w poradni / gabinecie specjalistycznym chorób płuc i gruźlicy
 • osoby skreślone z powodu zgonu
 • schorzenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Zachorowania, problemy zdrowotne Zarejestrowani w poradni / gabinecie specjalistycznym chorób płuc i gruźlicy
 • osoby zarejestrowane
 • schorzenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Zachorowania, problemy zdrowotne Zarejestrowani w poradni / gabinecie specjalistycznym chorób płuc i gruźlicy lekooporni
 • lekooporni
 • osoby zarejestrowane
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
12 Zachorowania, problemy zdrowotne Zarejestrowani w poradni / gabinecie specjalistycznym chorób płuc i gruźlicy lekooporni
 • osoby zarejestrowane/skreślone z ewidencji
 • lekooporni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Zachorowania, problemy zdrowotne Zarejestrowani w poradni / gabinecie specjalistycznym chorób płuc i gruźlicy lekooporni
 • osoby zarejestrowane
 • lekooporni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety