Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MSWiA-41 - sprawozdanie z działalności profilaktycznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
3 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
4 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT SP ZOZ MSWiA (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
5 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT zakładu leczniczego (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
6 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT jednostki organizacyjnej (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
7 Kadra medyczna Lekarze
 • lekarze przeprowadzający badania profilaktyczne
 • zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Kadra medyczna Inni pracownicy
 • zawody medyczne
 • zatrudnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Profilaktyka zdrowotna Działalność orzecznicza
 • rodzaje orzeczeń/zaświadczeń
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Profilaktyka zdrowotna Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników
 • wydane orzeczenia w ramach badań
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Profilaktyka zdrowotna Umowy z pracodawcami na wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich
 • pracodawcy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Profilaktyka zdrowotna Wizytacje stanowisk pracy w zakładach objętych opieką profilaktyczną
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Profilaktyka zdrowotna Osoby podlegające badaniom profilaktycznym
 • rodzaj służby
 • funkcjonariusze/pracownicy cywilni
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Profilaktyka zdrowotna Osoby podlegające badaniom profilaktycznym
 • rodzaj służby
 • strażacy/pracownicy cywilni
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Profilaktyka zdrowotna Osoby podlegające badaniom profilaktycznym
 • pracodawca
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Profilaktyka zdrowotna Przebadane osoby
 • badania pracowników
 • rodzaj służby
 • płeć
 • funkcjonariusze/pracownicy cywilni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Profilaktyka zdrowotna Przebadane osoby
 • badania pracowników
 • rodzaj służby
 • płeć
 • strażacy/pracownicy cywilni
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Profilaktyka zdrowotna Przebadane osoby
 • badania pracowników
 • pracodawca
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Profilaktyka zdrowotna Wydane orzeczenia w ramach badań profilaktycznych
 • orzeczenia wydane w ramach badań
 • rodzaj służby
 • płeć
 • funkcjonariusze/pracownicy cywilni
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Profilaktyka zdrowotna Wydane orzeczenia w ramach badań profilaktycznych
 • orzeczenia wydane w ramach badań
 • rodzaj służby
 • płeć
 • strażacy/pracownicy cywilni
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Profilaktyka zdrowotna Wydane orzeczenia w ramach badań profilaktycznych
 • orzeczenia wydane w ramach badań
 • pracodawca
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Profilaktyka zdrowotna Wydane orzeczenia w ramach badań profilaktycznych
 • rodzaj badań
 • rodzaj służby
 • płeć
 • funkcjonariusze/pracownicy cywilni
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Profilaktyka zdrowotna Wydane orzeczenia w ramach badań profilaktycznych
 • rodzaj badań
 • rodzaj służby
 • płeć
 • strażacy/pracownicy cywilni
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Profilaktyka zdrowotna Wydane orzeczenia w ramach badań profilaktycznych
 • rodzaj badań
 • pracodawca
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Profilaktyka zdrowotna Stwierdzone schorzenia wg ICD-10
 • schorzenia
 • rodzaj służby
 • płeć
 • funkcjonariusze/pracownicy cywilni
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Profilaktyka zdrowotna Stwierdzone schorzenia wg ICD-10
 • schorzenia
 • rodzaj służby
 • płeć
 • strażacy/pracownicy cywilni
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Profilaktyka zdrowotna Stwierdzone schorzenia wg ICD-10
 • schorzenia
 • pracodawca
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety