Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MSWiA-42 - sprawozdanie z działalności ambulatoriów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność poradni
  • podopieczni objęci opieką
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność poradni
  • porady
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • rok