Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MSWiA-43 - sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
3 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
4 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT SP ZOZ MSWiA (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
5 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT zakładu leczniczego (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
6 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT jednostki organizacyjnej (skladowe: kod TERYT miejscowośc) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
7 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Charakterystyka szpitala Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Charakterystyka szpitala Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
9 Charakterystyka placówek leczniczych Rodzaj posiadanego certyfikatu Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
10 Kadra medyczna Personel pracujący w szpitalu
 • Rodzaj zatrudnienia
 • Zawody medyczne
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Łóżka specjalistyczne w szpitalach ogólnych
 • łóżka intensywnej opieki medycznej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Łóżka specjalistyczne w szpitalach ogólnych
 • stanowiska intensywnej terapii
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Łóżka specjalistyczne w szpitalach ogólnych
 • inkubatory
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Działalność oddziału ratunkowego
 • odmowy przyjęcia do szpitala
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Działalność oddziału ratunkowego
 • osoby zakwalifikowane do planowego przyjęcia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Działalność oddziału ratunkowego
 • porady ambulatoryjne
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Sale operacyjne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Stoły operacyjne w szpitalach
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Zabiegi operacyjne wykonane w szpitalu
 • zabiegi operacyjne wg typu znieczulenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Stanowiska dializacyjne w szpitalu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Dializy wykonane w szpitalu
 • dializy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Dializowani
 • osoby dializowane
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Leczeni stacjonarnie (bez ruchu międzyoddziałowego)
 • Leczeni bez ruchu międzyoddziałowego wyszczególnienie
 • leczeni, w tym dzieci
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Zmarli w szpitalach ogólnych
 • Zmarli wyszczególnienie
 • Zmarli, w tym dzieci
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Oddziały szpitalne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Kadra medyczna Zatrudnienie w oddziałach
 • zawód medyczny
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Oddziały szpitalne - działalność dzienna
 • miejsca pobytu dziennego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Oddziały szpitalne - działalność dzienna
 • leczeni w trybie dziennym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Łóżka w szpitalach ogólnych
 • łóżka na oddziałach
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Średnia liczba łóżek
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Leczeni stacjonarnie (z ruchem międzyoddziałowym) na oddziałach w szpitalnych ogólnych
 • leczeni na oddziałach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Osobodni leczenia
 • osobodzień
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych medycyny nuklearnej
 • urządzenia
 • rodzaj sprzętu medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych medycyny nuklearnej
 • wykonane badania
 • rodzaj sprzętu medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych diagnostyki obrazowej
 • urządzenia
 • rodzaj sprzętu medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
36 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych diagnostyki obrazowej
 • wykonane badania
 • rodzaj sprzętu medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych badań czynnościowych
 • urządzenia
 • rodzaj sprzętu medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
38 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych badań czynnościowych
 • wykonane badania
 • rodzaj sprzętu medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty operacyjne i śródoperacyjne
 • urządzenia
 • rodzaj sprzętu medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
40 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty operacyjne i śródoperacyjne
 • rodzaj sprzętu medycznego
 • wykonane badania/zabiegi
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny litotrypter
 • urządzenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
42 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny litotrypter
 • wykonane badania/zabiegi
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty hemodynamiczne
 • urządzenia
 • rodzaj sprzętu medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
44 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty hemodynamiczne
 • rodzaj sprzętu medycznego
 • wykonane badania/zabiegi
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych radioterapii
 • urządzenia
 • rodzaj sprzętu medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
46 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych radioterapii
 • rodzaj sprzętu medycznego
 • wykonane badania/zabiegi
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Pozostały sprzęt medyczny - urządzenia
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
48 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Pozostały sprzęt medyczny - wykonane badania
 • rodzaj sprzętu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Pozostałe pracownie diagnostyczne - wykonane badania
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Działalność Oddziału Ginekologiczno-położniczego. Przerwania ciąży
 • przyczyna przerwania ciąży
 • wiek
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Stanowiska porodowe w szpitalach ogólnych
 • stanowiska porodowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
52 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Porody w szpitalach ogólnych
 • przyjęte porody
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
53 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Noworodki żywo urodzone w szpitalach ogólnych
 • masa urodzeniowa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
54 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Noworodki martwo urodzone w szpitalach ogólnych
 • masa urodzeniowa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
55 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Zgony noworodków do 6 doby życia (włącznie)
 • masa urodzeniowa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Poronienia samoistne
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Powikłania po poronieniach z uszkodzeniem narządów płciowych
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Wydzielona sala do cięć cesarskich Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
59 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Zabiegi położnicze wymagające znieczulenia ogólnego bez cięć cesarskich
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
60 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Noworodki pozostawione w szpitalu nie ze względów zdrowotnych
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
61 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety