Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MSWiA-44 - sprawozdanie z działalności Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT SP ZOZ MSWiA (skladowe: kod TERYT miejscowości) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
4 Krwiodawstwo Krwiodawstwo - kluby honorowych dawców krwi
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Krwiodawstwo Krwiodawcy
 • dawcy krwi
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Krwiodawstwo Krwiodawcy
 • Płeć
 • Dawcy w wieku
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Krwiodawstwo Krwiodawcy
 • rodzaj krwiodawcy
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Krwiodawstwo Donacje
 • rodzaj donacji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Krwiodawstwo Donacje
 • rodzaj pobrania krwi
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Krwiodawstwo Ekipy wyjazdowe CKiK MSWiA
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Krwiodawstwo Autotransfuzje
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Krwiodawstwo Koncentrat krwinek czerwonych wykorzystany do celów klinicznych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Krwiodawstwo Osocze wykorzystane do celów klinicznych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Krwiodawstwo Preparaty krwi wyprodukowane w CKiK MSWiA
 • Preparaty krwi
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Krwiodawstwo Zużycie preparatów krwi CKiK MSWiA
 • Zużycie preparatów krwi
 • Preparaty krwi
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Krwiodawstwo Przyczyna zniszczenia krwi i preparatów krwiopochodnych Zmienna opisowa
 • rok
17 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety