Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MSWiA-46 - sprawozdanie ze zużycia krwi i jej składników w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Krwiodawstwo Zużycie krwi i jej składników w SP ZOZ MSWiA
 • Preparaty krwi
 • Jednostki zużycia krwi
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Krwiodawstwo Proszę podać przyczynę zniszczenia krwi i preparatów krwiopochodnych: Zmienna opisowa
 • rok
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
6 Dane identyfikacyjne REGON zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
7 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
8 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT SP ZOZ MSWiA (skladowe: kod TERYT miejscowości) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
9 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT zakładu leczniczego (skladowe: kod TERYT miejscowości) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia
10 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych TERYT jednostki organizacyjnej (skladowe: kod TERYT miejscowości) Zmienna geograficzna
 • 31 grudnia