Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MZ-11 - sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Kadra medyczna Lekarze
 • Lekarze pracujący
 • Pracujący w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Kadra medyczna Lekarze dentyści
 • Pracujący w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Kadra medyczna Pielęgniarki
 • Pielęgniarki pracujące
 • Pracujący w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Kadra medyczna Położne
 • Położne pracujące
 • Pracujący w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Profilaktyka zdrowotna Opieka profilaktyczna nad kobietą badania cytodiagnostyczne
 • Badania cytodiagnostyczne kobiet
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Profilaktyka zdrowotna Opieka profilaktyczna nad kobietą w ciąży
 • Opieka profilaktyczna nad kobietą w ciąży
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Profilaktyka zdrowotna Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą porady patronażowe oraz badania bilansowe
 • Porady patronażowe oraz badania bilansowe, wiek niemowląt
 • Porady patronażowe oraz badania bilansowe, liczba niemowląt
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Profilaktyka zdrowotna Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą wizyty profilaktyczne położnych (pielęgniarek) u niemowląt
 • Wizyty profilaktyczne położnych/pielęgniarek u niemowląt, liczba wizyt, liczba noworodków
Rozwiń grupowanie
 • tydz.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Profilaktyka zdrowotna Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą wizyty patronażowe oraz testy przesiewowe
 • Wizyty patronażowe oraz testy przesiewowe u niemowląt wykonane przez pielęgniarki
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Profilaktyka zdrowotna Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą porady profilaktyczne udzielone dzieciom do lat 3
 • Porady profilaktyczne udzielone dzieciom do lat 3, liczba dzieci, liczba porad
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność różnych form opieki pozaszpitalnej, ośrodki opieki poszpitalnej
 • Rodzaj ośrodka opieki poszpitalnej
 • Objęci opieką, osobodni
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Profilaktyka zdrowotna Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży
 • Wiek/klasa
 • Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży, liczba dzieci podlegających badaniu i zbadanych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Zachorowania, problemy zdrowotne Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat objęci opieką czynną
 • Liczba osób objętych opieką czynną
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Zachorowania, problemy zdrowotne Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat objęci opieką czynną
 • Liczba osób objętych opieką czynną, wiek dzieci
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Zachorowania, problemy zdrowotne Schorzenia rozpoznane u dzieci i młodzieży objętych opieką czynną
 • Liczba rozpoznanych schorzeń u dzieci i młodzieży
 • Liczba osób, u których stwierdzono schorzenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Zachorowania, problemy zdrowotne Schorzenia rozpoznane u dzieci i młodzieży objętych opieką czynną
 • Liczba rozpoznanych schorzeń u dzieci i młodzieży
 • Liczba osób objętych opieką czynną, wiek dzieci
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Zachorowania, problemy zdrowotne Osoby w wieku 19 lat i więcej objęte opieką czynną
 • Liczba osób objętych opieką czynną
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Zachorowania, problemy zdrowotne Osoby w wieku 19 lat i więcej objęte opieką czynną
 • Liczba osób objętych opieką czynną, wiek dorosłych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Zachorowania, problemy zdrowotne Schorzenia rozpoznane u osób w wieku 19 lat i więcej objętych opieką czynną
 • Liczba rozpoznanych schorzeń osób w wieku 19 lat i więcej
 • Liczba osób, u których stwierdzono schorzenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Zachorowania, problemy zdrowotne Schorzenia rozpoznane u osób w wieku 19 lat i więcej objętych opieką czynną
 • Liczba rozpoznanych schorzeń osób w wieku 19 lat i więcej
 • Liczba osób objętych opieką czynną, wiek dorosłych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Zadeklarowani do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
 • Liczba osób zadeklarowanych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Porady lekarskie kobietom w ciąży w zakresie opieki profilaktycznej w podstawowej opiece zdrowotnej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Stacje dializ działające w ramach przychodni specjalistycznej, liczba wykonanych dializ
 • Stacje dializ, liczba wykonanych dializ
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Stacje dializ działające w ramach przychodni specjalistycznej, liczba osób dializowanych
 • Stacje dializ, liczba osób dializowanych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność Działalność różnych form opieki pozaszpitalnej, ośrodki opieki poszpitalnej
 • Rodzaj ośrodka opieka poszpitalna
 • Miejsca
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych medycyny nuklearnej
 • Dzialalność pracowni diagnostycznych, medycyna nuklearna
 • Liczba urządzeń, liczba badań
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych radioterapii
 • Dzialalnośc pracowni diagnostycznych, radioterapia
 • Liczba urządzeń, liczba badań
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych diagnostyki obrazowej
 • Działalność pracowni diagnostycznych, diagnostyka obrazowa
 • Liczba urządzeń, liczba badań
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Pracownie badań diagnostycznych
 • Działalność pracowni diagnostycznych, pracownie badań czynnościowych
 • Liczba urządzeń, liczba badań
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty operacyjne i śródoperacyjne
 • Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny, aparaty operacyjne i śródoperacyjne
 • Liczba urządzeń, liczba badań
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny litotrypter
 • Liczba urządzeń, liczba badań
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
32 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty hemodynamiczne
 • Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny, aparaty hemodynamiczne
 • Liczba urządzeń, liczba badań
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia