Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MZ-29 - sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych medycyny nuklearnej
 • Działalność pracowni diagnostycznych medycyny nuklearnej
 • Działalność pracowni diagnostycznych liczba urządzeń i badań
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych radioterapii
 • Działalność pracowni diagnostycznych radioterapia
 • Działalność pracowni diagnostycznych liczba urządzeń i badań
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych diagnostyki obrazowej
 • Działalność pracowni diagnostycznych diagnostyki obrazowej
 • Działalność pracowni diagnostycznych liczba urządzeń i badań
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Działalność pracowni diagnostycznych badań czynnościowych
 • Działalność pracowni diagnostycznych badań czynnościowych
 • Działalność pracowni diagnostycznych liczba urządzeń i badań
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty operacyjne
 • Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty operacyjne
 • Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny liczba urządzeń i zabiegów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny litotrypter
 • Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny liczba urządzeń i zabiegów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty hemodynamiczne
 • Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty hemodynamiczne
 • Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny liczba urządzeń i zabiegów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Kadra medyczna Lekarze
 • Liczba lekarzy
 • Personel pracujący
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Kadra medyczna Lekarze dentyści
 • Personel pracujący
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Kadra medyczna Psycholodzy
 • Personel pracujący
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Charakterystyka szpitala Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
12 Kadra medyczna Dietetycy
 • Personel pracujący
 • Personel pracujący wykształcenie - MZ-29
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Kadra medyczna Logopedzi
 • Personel pracujący
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Kadra medyczna Pielęgniarki
 • Personel pracujący wykształcenie
 • Personel pracujący
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Kadra medyczna Położne
 • Personel pracujący wykształcenie
 • Personel pracujący
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Kadra medyczna Magister farmacji
 • Magister farmacji
 • Personel pracujący
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Kadra medyczna Fizjoterapeuci
 • Personel pracujący wykształcenie
 • Personel pracujący
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Kadra medyczna Technicy elektroradiologii
 • Personel pracujący
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Oddziały szpitalne - działalność dzienna
 • Miejsca, leczeni
Rozwiń grupowanie
 • miejsce
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Łóżka w szpitalach ogólnych
 • łóżka na oddziałach
Rozwiń grupowanie
 • miejsce
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Średnia liczba łóżek
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Leczeni stacjonarnie (bez ruchu międzyoddziałowego)
 • Leczeni bez ruchu międzyoddziałowego wyszczególnienie
 • Leczeni bez ruchu międzyoddziałowego w trybie stacjonarnym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Osobodni leczenia
 • osobodzień
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Działalność oddziału ratunkowego
 • działalność oddziału ratunkowego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Zabiegi operacyjne wykonane w szpitalu
 • Liczba zabiegów operacyjnych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Leczeni stacjonarnie (z ruchem międzyoddziałowym) na oddziałach w szpitalnych ogólnych
 • leczeni na oddziałach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Dializy wykonane w szpitalu
 • Liczba dializ
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Dializowani
 • Liczba osób dializowanych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Stanowiska dializacyjne w szpitalu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Działalność Oddziału Ginekologiczno-położniczego. Przerwania ciąży
 • Działalność oddziału ginekologiczno-położniczego. Przerwania ciąży
 • Liczba przerwań ciąży/wiek
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Porody w szpitalach ogólnych
 • Przyjęto porodów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Noworodki żywo urodzone w szpitalach ogólnych
 • Noworodki waga
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Noworodki martwo urodzone w szpitalach ogólnych
 • Noworodki waga
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Zgony noworodków do 6 doby życia (włącznie)
 • Noworodki waga
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Poronienia samoistne
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Powikłania po poronieniach z uszkodzeniem narządów płciowych
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Zabiegi położnicze wymagające znieczulenia ogólnego bez cięć cesarskich
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Stacjonarna opieka zdrowotna – działalność Noworodki pozostawione w szpitalu nie ze względów zdrowotnych
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Łóżka specjalistyczne w szpitalach ogólnych
 • Łóżka specjalistyczne
Rozwiń grupowanie
 • miejsce
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
40 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Sale operacyjne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
41 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Stoły operacyjne w szpitalach
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
42 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Stanowiska dializacyjne w szpitalu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
43 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Stanowiska porodowe w szpitalach ogólnych
 • Stanowiska porodowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
44 Stacjonarna opieka zdrowotna – infrastruktura Wydzielona sala do cięć cesarskich Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia