Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MZ-50 - sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Pracownicy nadzoru higieny pracy
 • wymiar czasu pracy
 • wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Pracownicy laboratorium wykonujący badania i pomiary na potrzeby środowiska pracy
 • wymiar czasu pracy
 • wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Działalność stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie higieny pracy
 • działalność
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w zakresie higieny pracy
 • decyzje
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Działalność pionu higieny pracy
 • ewidencja
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Zatrudnieni na stanowiskach pracy, gdzie występują czynniki szkodliwe / uciążliwe
 • stanowiska
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Liczba oznaczeń czynników szkodliwych / uciążliwych
 • oznaczenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia