Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
MZ-53 - sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Nadzór sanitarny nad placówkami nauczania i wychowania
 • Rodzaj placówek
 • Ewidencja pokontrolna
Rozwiń grupowanie
 • tys. szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Higiena procesu nauczania
 • Rodzaje placówek
 • Ewidencja pokontrolna
Rozwiń grupowanie
 • tys. szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Nadzór nad warunkami wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Rodzaj placówek/turnusu wypoczynkowego
 • Ewidencja pokontrolna
Rozwiń grupowanie
 • tys. szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Działalność pokontrolna w placówkach nauczania, wychowania i opieki oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży
 • Rodzaj placówek
 • Ewidencja decyzji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Działalność pokontrolna w placówkach nauczania, wychowania i opieki oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży
 • Kontrolowane elementy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach
 • Rodzaje placówek
 • Ewidencja pokontrolna
Rozwiń grupowanie
 • tys. szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Nadzór sanitarno-epidemiologiczny Warunki do utrzymania higieny osobistej w placówkach nauczania i wychowania
 • Rodzaje placówek
 • ewidencja pokontrolna
Rozwiń grupowanie
 • tys. szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia