Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
OD-1 - żłobki i kluby dziecięce
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Wolontariusz
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Pracujący, w tym zatrudnieni Opiekunowie pracujący w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Personel placówki
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Pracujący, w tym zatrudnieni Opiekunowie pracujący w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, dla których jest to główne miejsce pracy
 • Personel placówki
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Opieka nad dziećmi do lat 3 Pobyt dzieci w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
 • osobodzień
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Opieka nad dziećmi do lat 3 Przystosowanie placówek opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
6 Opieka nad dziećmi do lat 3 Miejsca w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Opieka nad dziećmi do lat 3 Czas pracy placówek opieki nad dziećmi do lat 3
 • Czas pracy placówki
Rozwiń grupowanie
 • h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Opieka nad dziećmi do lat 3 Dzieci w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
 • dzieci niepełnosprawne
 • dzieci wypisane w ciągu roku
 • Dziewczynki
 • wiek
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • rok
9 Opieka nad dziećmi do lat 3 Placówki opieki nad dziećmi do lat 3 Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
11 Opieka nad dziećmi do lat 3 Zamknięcie placówki z powodu COVID-19
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Opieka nad dziećmi do lat 3 Dzieci przebywające w placówce, których pobyt częściowo lub całkowicie pokrywała gmina
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • w okresie sprawozdawczym
13 Opieka nad dziećmi do lat 3 Przyzakładowe placówki opieki nad dziećmi do lat 3 Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
14 Opieka nad dziećmi do lat 3 Dłuższy czas pracy placówek opieki nad dziećmi do lat 3 Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
15 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
16 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Numer telefon) Zmienna adresowa
 • rok
17 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Adres e-mai) Zmienna adresowa
 • rok
18 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
19 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Ulica, Numer budynku, Numer lokal) Zmienna adresowa
 • rok
20 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowoś) Zmienna adresowa
 • rok
21 Opieka nad dziećmi do lat 3 Dzieci przebywające w placówce, których pobyt częściowo lub całkowicie pokrywała gmina
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok