Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
OS-29/k - kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Finansowanie ochrony środowiska Przychody i oszczędności osiągane z tytułu działalności służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej
 • Dziedziny ochrony środowiska
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Finansowanie ochrony środowiska Źródła finansowania kosztów bieżących ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Dziedziny ochrony środowiska
 • Źródła finansowania kosztów bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Finansowanie ochrony środowiska Koszty bieżące ponoszone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
 • Koszty bieżące ponoszone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
 • Dziedziny ochrony środowiska
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • etat
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący w ochronie środowiska i gospodarce wodnej
 • Osoby wykonujące prace związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
8 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
9 Finansowanie ochrony środowiska Transfery bieżące przekazane na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
 • Dotacje i subwencje przekazane na ochronę środowiska
 • Dziedziny ochrony środowiska
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok