Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
OS-4 - sprawozdanie o napełnianiu stawów rybnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Stawy rybne Powierzchnia stawów rybnych
  • ha
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Zaopatrzenie w wodę Pobór wód
  • dam3
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety