Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
OS-GD - kwestionariusz o wydatkach poniesionych na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według rodzajów nakładów i elementów środowiska
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Finansowanie ochrony środowiska Wydatki na ochronę środowiska
  • Wydatki na usługi związane z ochroną środowiska
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Finansowanie ochrony środowiska Wydatki na ochronę środowiska
  • Wydatki na zakup, montaż i budowę urządzeń i produktów służących ochronie środowiska
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Obciążenie respondentów Czas trwania wywiadu Zmienna określająca czas
  • rok
4 Finansowanie ochrony środowiska Wydatki na ochronę środowiska
  • Wydatki na zakup, montaż i budowę urządzeń i produktów służących ochronie środowiska
Rozwiń grupowanie
  • Nie/Tak
Zmienna jakościowa
  • rok