Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
OŚ-26 - zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zasoby wód podziemnych Rozpatrzone opracowania hydrogeologiczne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Zasoby wód podziemnych Prace hydrogeologiczne zrealizowane - metraż wierceń
 • mb
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Zasoby wód podziemnych Prace hydrogeologiczne zrealizowane - liczba otworów
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Zasoby wód podziemnych Prace hydrogeologiczne zatwierdzone do realizacji - metraż wierceń
 • mb
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Zasoby wód podziemnych Prace hydrogeologiczne zatwierdzone do realizacji - liczba otworów
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Zasoby wód podziemnych Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych
 • Wyszczególnienie
 • Zasoby eksploatacyjne w m3/h z utworów
Rozwiń grupowanie
 • m3 / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia