Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
OŚ-2b - sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska Kwota mandatów za wykroczenia nałożonych przez IOŚ
  • Województwa (GIOŚ)
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok