Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
OŚ-4/r - roczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz pozostałe wpływy
  • Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz pozostałe wpływy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wydatki urzędu marszałkowskiego związane z redystrybucją wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
  • Redystrybucja wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Środki urzędu marszałkowskiego pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska oraz pozostałych wpływów
Zmienna ilościowa
  • 1 stycznia
  • 31 grudnia
  • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
  • 1 stycznia roku poprzedzającego rok badania