Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
PARPA-G1 - sprawozdanie z działalności samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Dane terytorialne (składowe: Gmina, Powiat, Województwo, Miejscowość, Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu, Kod TERYT gmin) Zmienna adresowa
 • rok
2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Dane terytorialne
 • Rodzaj gminy
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
3 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Liczba mieszkańców
 • liczba mieszkańców
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
5 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
6 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Uchwały i zarządzenia dotyczące działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
7 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Uchwały dotyczące działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
8 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Uchwały dotyczące działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
9 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Podstawa podejmowania uchwał dotyczących działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
10 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Inne podmioty, z którymi konsultowano powyższe uchwały - należy podać ich nazwę Zmienna opisowa
 • rok
11 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Podstawa podejmowania uchwał dotyczących działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
12 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Zakaz sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
13 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Zakaz sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
14 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Limit punktów sprzedaży
 • Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określoną przez uchwałę rady gminy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Punkty sprzedaży napojów alkoholowych
 • Punkty sprzedaży napojów alkoholowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z tytułu posiadania statusu zakładu pracy chronionej
 • Zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z tytułu posiadania statusu zakładu pracy chronionej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z tytułu posiadania statusu zakładu pracy chronionej
 • Zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z tytułu posiadania statusu zakładu pracy chronionej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Wydane zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Kategorie podmiotów, którym wydano zezwolenia jednorazowe na sprzedaż alkoholu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Zezwolenia wydane przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Wartość alkoholu sprzedanego na terenie gminy
 • Rodzaje punktów sprzedaży napojów alkoholowych
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Interwencje podjęte w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości
 • Interwencje podjęte w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Sprawy związane z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których gmina występowała przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
 • Sprawy związane z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których gmina występowała przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Orzeczone sprawy, w których podmiotem zgłaszającym zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 45(2) lub 43 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi była gmina, zakończonych wydaniem wyroku skazującego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Sprawy będące w toku, w których podmiotem zgłaszającym zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 45(2) lub 43 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi była gmina
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Decyzje podjęte przez gminę w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Decyzje podjęte przez gminę w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Wygaszone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Wydane decyzje dotyczące cofnięcia i wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
30 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych
 • Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Funkcjonowanie osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za koordynację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
32 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
33 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
34 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
35 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Proszę podać jaki inny zawód, niż wymienione w kafeterii, wykonuje koordynator Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
36 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
37 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Realizator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
38 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Realizator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna opisowa
 • rok
39 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
40 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Zespoły problemowe gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
41 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Zespoły problemowe gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
42 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Zespoły problemowe gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych Zmienna opisowa
 • rok
43 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Zmiany w składzie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
44 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Proszę podać liczbę osób uzależnionych od alkoholu oraz człoków ich rodzin, z którymi prowadzili rozmowy członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Rozmowy członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Orzeczenie o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia
 • Orzeczenie o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Osoby dotknięte przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowali się członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Osoby dotknięte przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowali się członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania podejmowane przez gminę - w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie
 • Działania podejmowane przez gminną komisję rozwiązywnia problemów alkoholowych wobec członków rodzin, w których dochodzi do przemocy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania podejmowane przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych wobec członków rodzin, w których dochodzi do przemocy Zmienna opisowa
 • rok
49 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Grupy robocze ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w których skład wchodzili członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Szkolenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
51 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Szkolenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Wydatki na funkcjonowanie gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych
 • Wydatki na funkcjonowanie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
53 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Wydatki na funkcjonowanie gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych Zmienna opisowa
 • rok
54 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania podjęte na terenie gminy w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Zmienna jakościowa
 • rok
55 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania podjęte na terenie gminy w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
 • Działania podjęte na terenie gminy w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania podjęte na terenie gminy w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych Zmienna opisowa
 • rok
57 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Funkcjonowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin Zmienna jakościowa
 • rok
58 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Punkty informacyjno-konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • rok
59 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Punkty informacyjno-konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin - koszty
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
60 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Punkty informacyjno-konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin Zmienna jakościowa
 • rok
61 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Punkty informacyjno-konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
 • Klienci punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Punkty informacyjno-konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
 • Liczba Porad udzielanych klientom punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
63 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Punkty informacyjno-konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
 • Pracownicy punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
64 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Grupy samopomocowe
 • Grupy samopomocowe - rodzaj
Rozwiń grupowanie
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • rok
65 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Grupy samopomocowe
 • Grupy samopomocowe - wydatki
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
66 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Centra Integracji Społecznej - funkcjonowanie Zmienna jakościowa
 • rok
67 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Centra Integracji Społecznej - podmiot tworzący Zmienna jakościowa
 • rok
68 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Centra Integracji Społecznej - uczestnicy
 • Centra Integracji Społecznej - uczestnicy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
69 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Centra Integracji Społecznej - osoby, które zakończyły realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w CIS
 • Centra Integracji Społecznej - osoby, które zakończyły realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w CIS
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
70 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Kluby Integracji Społecznej - funkcjonowanie Zmienna jakościowa
 • rok
71 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Kluby Integracji Społecznej - koszty
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
72 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Kluby Integracji Społecznej - uczestnicy
 • Centra i Kluby Integracji Społecznej - uczestnicy KIS
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
73 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej osób objętych pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu
 • Rodziny korzystające z pomocy OPS
Rozwiń grupowanie
 • gosp.
Zmienna ilościowa
 • rok
74 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej osób objętych pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu
 • Rodziny korzystające z pomocy OPS
Rozwiń grupowanie
 • gosp.
Zmienna ilościowa
 • rok
75 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Telefony zaufania dla członków rodzin z problemem alkoholowym
 • Telefony zaufania dla członków rodzin z problemem alkoholowym
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
76 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Telefony zaufania dla członków rodzin z problemem alkoholowym
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
77 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Instytucje, grupy lub programy funkcjonujące na terenie gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • rok
78 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania podejmowane przez gminę - w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie Zmienna jakościowa
 • rok
79 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania podejmowane przez gminę - w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie Zmienna jakościowa
 • rok
80 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania podejmowane przez gminę - w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie Zmienna opisowa
 • rok
81 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
82 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Programy profilaktyczne rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego Zmienna jakościowa
 • rok
83 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Programy profilaktyczne rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego Zmienna jakościowa
 • rok
84 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Programy profilaktyczne rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego
 • Programy profilaktyczne rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego - informacje o programach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
85 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Programy profilaktyczne rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego
 • Programy profilaktyczne rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego - informacje o programach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
86 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Proszę podać tytuły prowadzonych programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego Zmienna opisowa
 • rok
87 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Programy profilaktyczne inne niż rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego Zmienna jakościowa
 • rok
88 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Programy profilaktyczne inne niż rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego Zmienna jakościowa
 • rok
89 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Programy profilaktyczne inne niż rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego
 • Programy profilaktyczne inne niż rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego - informacje
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
90 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Programy profilaktyczne inne niż rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego
 • Programy profilaktyczne inne niż rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego - informacje
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
91 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania niebędące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi Zmienna jakościowa
 • rok
92 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania niebędące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi
 • Działania nie będące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi - jednorazowe prelekcje, pogadanki
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
93 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania niebędące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi
 • Działania nie będące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi - jednorazowe prelekcje, pogadanki
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
94 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania niebędące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi
 • Działania nie będące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi - spektakle
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
95 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania niebędące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi
 • Działania nie będące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi - spektakle
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
96 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania niebędące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi
 • Działania nie będące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi - festyny i inne imprezy plenerowe (poza sportowymi)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
97 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania niebędące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi
 • Działania nie będące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi - festyny i inne imprezy plenerowe (poza sportowymi)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
98 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania niebędące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi
 • Działania nie będące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi - imprezy sportowe (turnieje, wyścigi, olimpiady itp.)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
99 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania niebędące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi
 • Działania nie będące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi - imprezy sportowe (turnieje, wyścigi, olimpiady itp.)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
100 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania niebędące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi
 • Działania nie będące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi - konkursy (plastyczne, literackie, muzyczne itp.)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
101 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania niebędące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi
 • Działania nie będące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi - konkursy (plastyczne, literackie, muzyczne itp.)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
102 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Szkolenia / warsztaty dla rodziców w obszarze profilaktyki problemowej Zmienna jakościowa
 • rok
103 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Szkolenia / warsztaty dla rodziców w obszarze profilaktyki problemowej
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
104 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Szkolenia / warsztaty dla rodziców w obszarze profilaktyki problemowej
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
105 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Szkolenia / warsztaty dla nauczycieli / wychowawców w obszarze profilaktyki problemowej Zmienna jakościowa
 • rok
106 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Szkolenia / warsztaty dla nauczycieli / wychowawców w obszarze profilaktyki problemowej
 • Szkolenia/warsztaty dla nauczycieli/wychowawców w obszarze profilaktyki problemowej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
107 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Szkolenia / warsztaty dla nauczycieli / wychowawców w obszarze profilaktyki problemowej
 • Szkolenia/warsztaty dla nauczycieli/wychowawców w obszarze profilaktyki problemowej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
108 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Pozalekcyjne zajęcia sportowe
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
109 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Pozalekcyjne zajęcia sportowe
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
110 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Pozalekcyjne zajęcia sportowe Zmienna jakościowa
 • rok
111 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Środki finansowe przeznaczone na budowę i / lub modernizację miejsc, w których odbywają się pozalekcyjne zajęcia sportowe (w tym także placów zabaw) w ramach GPPiRPA
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
112 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Funkcjonowanie miejsc pomocy dla dzieci z grup ryzyka Zmienna jakościowa
 • rok
113 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Miejsca pomocy dzieciom z grup ryzyka
 • Rodzaj miejsc pomocy dzieciom z grup ryzyka
 • Dostępność miejsc pomocy dzieciom
 • Informacje o miejscach pomocy dzieciom z grup ryzyka
Rozwiń grupowanie
 • msc.
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
114 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Miejsca pomocy dzieciom z grup ryzyka
 • Rodzaj miejsc pomocy dzieciom z grup ryzyka
 • Dostępność miejsc pomocy dzieciom
 • Informacje o miejscach pomocy dzieciom z grup ryzyka
Rozwiń grupowanie
 • msc.
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
115 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Miejsca pomocy dzieciom z grup ryzyka
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
116 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Finansowanie miejsc pomocy dla dzieci z terenu gminy w placówkach znajdujących się na terenie innej gminy
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
117 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Organizacja szkoleń dla pracowników świetlic dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i innych grup ryzyka Zmienna jakościowa
 • rok
118 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Organizacja szkoleń dla pracowników świetlic dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i innych grup ryzyka
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
119 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Organizacja szkoleń dla pracowników świetlic dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i innych grup ryzyka
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
120 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Organizacja szkoleń dla pracowników świetlic dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i innych grup ryzyka
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
121 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Realizacja programu konsultacyjno-superwizyjnego dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych Zmienna jakościowa
 • rok
122 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Realizacja programu konsultacyjno-superwizyjnego dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
123 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Realizacja programu konsultacyjno-superwizyjnego dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
124 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Organizowanie kolonii i obozów w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Informacje o koloniach i obozach w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Rodzaj kolonii i obozów w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
125 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Organizowanie kolonii i obozów w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Informacje o koloniach i obozach w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Rodzaj kolonii i obozów w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
126 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
127 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych
 • osoba
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
128 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Podejmowanie działań dotyczących problematyki FAS / FASD Zmienna jakościowa
 • rok
129 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania dotyczące problematyki FAS / FASD
 • Działania dotyczące problematyki FAS/FASD - rodzaje działań
Rozwiń grupowanie
 • PLN
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
130 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania dotyczące problematyki FAS / FASD
 • Działania dotyczące problematyki FAS/FASD - rodzaje działań
Rozwiń grupowanie
 • PLN
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
131 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Profilaktyczne programy pracownicze realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
132 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Wydatki poniesione na szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Zmienna ilościowa
 • rok
133 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Szkolenia z zakresu wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji dla pracowników służby zdrowia prowadzone w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
134 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Szkolenia z zakresu wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji dla pracowników służby zdrowia prowadzone w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
135 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Szkolenia dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i dla sprzedawców Zmienna jakościowa
 • rok
136 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Szkolenia dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i dla sprzedawców
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
137 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Inne szkolenia w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
138 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Edukacja publiczna w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
139 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Edukacja publiczna w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
140 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Nietrzeźwi nieletni odwiezieni do domów rodzinnych
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
141 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Osoby zatrzymane do wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
142 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Osoby nietrzeźwe przewiezione (przez Policję / Straż Miejską lub Gminną) z terenu gminy do izby wytrzeźwień w innej gminie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
143 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Osoby zatrzymane w izbie wytrzeźwień znajdującej się na terenie gminy
 • Osoby zatrzymane do wytrzeźwienia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
144 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Inna placówka wskazana lub utworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego znajdująca się na terenie miasta / gminy
 • Osoby zatrzymane do wytrzeźwienia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
145 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Wysokość środków finansowych wydatkowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do izb(y) wytrzeźwień
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
146 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców Zmienna jakościowa
 • rok
147 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców Zmienna opisowa
 • rok
148 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Współpraca z innymi gminami w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
149 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Współpraca z innymi gminami w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
150 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Proszę podać inny niż wskazany w kafeterii zakres współpracy Zmienna opisowa
 • rok
151 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Współpraca z samorządem powiatu w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
152 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Współpraca z samorządem powiatu w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
153 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Proszę opisać inny niż wskazany w kafeterii zakres współpracy Zmienna opisowa
 • rok
154 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Współpraca z samorządem województwa w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
155 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Współpraca z samorządem województwa w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
156 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Współpraca z samorządem województwa w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
157 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Proszę opisać inny niż wskazany w kafeterii zakres współpracy Zmienna opisowa
 • rok
158 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz z kościołami i związkami wyznaniowymi w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
159 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz z kościołami i związkami wyznaniowymi w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
160 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz z kościołami i związkami wyznaniowymi w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
161 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Proszę opisać inny niż wskazany w kafeterii zakres współpracy Zmienna opisowa
 • rok
162 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
163 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
164 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
165 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Proszę opisać inny niż wskazany w kafeterii zakres współpracy Zmienna opisowa
 • rok
166 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Współpraca w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z partnerami z zagranicy Zmienna jakościowa
 • rok
167 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Współpraca w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z partnerami z zagranicy Zmienna opisowa
 • rok
168 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Prowadzenie badań naukowych, sondaży opinii, diagnoz lub ekspertyz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
169 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Prowadzenie badań naukowych, sondaży opinii, diagnoz lub ekspertyz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
170 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Prowadzenie badań naukowych, sondaży opinii, diagnoz lub ekspertyz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zmienna opisowa
 • rok
171 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Prowadzenie badań naukowych, sondaży opinii, diagnoz lub ekspertyz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
172 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć a także jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
173 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Wysokość środków finansowych na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
174 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Wydatkowanie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych innych środków oprócz środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Zmienna jakościowa
 • rok
175 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Wydatkowanie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych innych środków oprócz środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Wydatkowanie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych innych środków oprócz środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
176 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Wydatkowanie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych innych środków oprócz środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Zmienna opisowa
 • rok
177 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Wysokość środków finansowych na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
178 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
179 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefon) Zmienna adresowa
 • rok
180 Informacje o sprawozdawcy e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mai) Zmienna adresowa
 • rok
181 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe Zmienna identyfikacyjna