Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
PL-1 - sprawozdanie o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Porty lotnicze Ruch pasażerów w portach lotniczych
 • Rodzaj pasażerów
 • Kierunek transportu
 • Przynależność samolotów
 • Rodzaj transportu lotniczego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Porty lotnicze Przeładunek ładunków w portach lotniczych
 • Rodzaj przeładunku
 • Kierunek transportu
 • Przynależność samolotów
 • Rodzaj transportu lotniczego
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety