Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
PM-1 - roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne Numer rejestracyjny Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Nazwisko i imię właściciela (dyrektora, kierownika) Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Nazwisko i imię innej uprawnionej osoby Zmienna identyfikacyjna
5 Dane adresowe i terytorialne Adres posiadacza (podmiotu gospodarczego, osoby prawnej, osoby fizycznej) (składowe: Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Adres e-mail, Numer telefonu, Adres strony internetowe) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
6 Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne Pojazdy samochodowe
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne Przyczepy (naczepy)
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne Ciągniki rolnicze
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne Liczba posiadanych maszyn
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Cechy nieruchomości Maksymalna liczba maszyn możliwych do jednorazowego pomieszczenia w bazie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Cechy nieruchomości Maksymalna liczba pojazdów samochodowych możliwych do jednorazowego pomieszczenia w bazie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne Powierzchnia hali naprawczej pojazdów samochodowych (maszyn)
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Dane adresowe i terytorialne Adres innej uprawnionej osoby (składowe: Adres e-mail, Numer fax, Numer telefonu, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowoś) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
14 Dane adresowe i terytorialne Dane kontaktowe (adresowe) pełnionego dyżuru po godzinach pracy (strażnik, dyspozytor, portier, itp.) (składowe: Numer telefonu, Numer fa) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
15 Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne Liczba posiadanych stanowisk garażowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne Liczba stanowisk kanałowych w posiadanej hali naprawczej pojazdów
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne Pojemność posiadanej stacji paliwowej
 • l
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne Marka posiadanego pojazdu lub maszyny Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
19 Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne Identyfikator pojazdu (maszyny) według ITS Zmienna identyfikacyjna
20 Cechy nieruchomości Godziny pracy posiadanej stacji paliwowej
 • Okresy czasu: godziny/dni/miesiące/lata - lista standardowa wiek
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • na dzień przeprowadzenia wywiadu
21 Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne Typ i model posiadanego pojazdu lub maszyny Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
22 Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne Rok produkcji (data pierwszej rejestracji) posiadanego pojazdu lub maszyny Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
23 Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne Rodzaj i przeznaczenie posiadanego pojazdu lub maszyny Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
24 Eksploatacja pojazdów drogowych Liczba posiadanych pojazdów lub maszyn (niepodlegających rejestracji)
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne Dopuszczalna ładowność pojazdu
 • t
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne Liczba miejsc w pojeździe
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne Maksymalny promień rozjazdu posiadanych pojazdów samochodowych
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne Maksymalny promień rozjazdu posiadanych maszyn
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia