Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
PNT-01 - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność badawcza i rozwojowa Czy w 2021 r. jednostka alokowała lub zamierza alokować w 2022 r. środki z budżetu państwa na działalność badawczą lub rozwojową (B+R)? Zmienna jakościowa
 • rok
2 Aparatura naukowo-badawcza Aparatura naukowo-badawcza spełniająca kryteria zaliczania do środków trwałych (będąca na stanie księgowym jednostki) otrzymana nieodpłatnie w 2021 r.
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Działalność badawcza i rozwojowa Czy w 2021 r. jednostka finansowała ze środków wewnętrznych wykonanie prac badawczych lub rozwojowych (B+R) przez inny podmiot? Zmienna jakościowa
 • rok
4 Działalność badawcza i rozwojowa Środki wewnętrzne przekazane na działalność B+R realizowaną poza jednostką sprawozdawczą
 • Podmioty otrzymujące środki
 • Typ przepływu środków
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Działalność badawcza i rozwojowa Z nakładów wewnętrznych dedykowane technologiom
 • Nakłady dedykowane technologiom
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R
 • Pochodzenie środków
 • Typ przepływu środków
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R
 • Rodzaje działalności B+R
 • Rodzaje nakładów
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R
 • Rodzaje kosztów
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Działalność badawcza i rozwojowa Personel wykonujący prace naukowo-badawcze
 • Główne grupy
 • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • EPC
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Działalność badawcza i rozwojowa Personel wykonujący prace naukowo-badawcze
 • Wiek
 • Główne grupy
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Działalność badawcza i rozwojowa Rodzaj wpływu pandemii COVID-19 na działalność B+R
 • Aspekty działalności B+R
Rozwiń grupowanie
 • Rodzaj wpływu COVID-19
Zmienna jakościowa
 • rok
12 Działalność badawcza i rozwojowa Czy w 2021 r. jednostka prowadziła prace B+R związane z pandemią COVID-19? Zmienna jakościowa
 • rok
13 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R związaną z pandemią COVID-19
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Działalność badawcza i rozwojowa Personel wykonujący prace naukowo-badawcze
 • Płeć
 • Główne grupy
 • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Dane adresowe i terytorialne Proszę podać kod pocztowy oraz nazwę miejscowości, w której znajduje się jednostka organizacyjna Zmienna adresowa
 • rok
16 Działalność badawcza i rozwojowa Rodzaj sprawozdania Zmienna jakościowa
 • rok
17 Działalność badawcza i rozwojowa Udział nakładów wewnętrznych
 • Dedykowane PKD
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Działalność badawcza i rozwojowa Udział nakładów wewnętrznych
 • Cele społeczno-ekonomiczne
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Działalność badawcza i rozwojowa Udział nakładów wewnętrznych
 • Dziedziny B+R
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Działalność badawcza i rozwojowa Personel wykonujący prace naukowo-badawcze
 • Pochodzenie
 • Płeć
 • Główne grupy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Działalność badawcza i rozwojowa Personel w działalności B+R
 • Płeć
 • Grupy personelu
 • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Działalność badawcza i rozwojowa Personel zewnętrzny w działalności B+R
 • Płeć
 • Funkcja B+R
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • EPC
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Działalność badawcza i rozwojowa Posiadanie filii, wydziałów, centrów badawczych lub innych jednostek organizacyjnych, w których prowadzono działalność badawczą lub rozwojową lub finansowano / zlecano wykonanie prac badawczych lub rozwojowych Zmienna jakościowa
 • rok
24 Działalność badawcza i rozwojowa Pracujący w działalności B+R (personel wewnętrzny)
 • Płeć
 • Funkcja B+R
Rozwiń grupowanie
 • osoba
 • EPC
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Działalność badawcza i rozwojowa Prowadzenie działalności badawczej lub rozwojowej (B+R) Zmienna jakościowa
 • rok
27 Działalność badawcza i rozwojowa Środki alokowane na badania naukowe i prace rozwojowe
 • Cele społeczno-ekonomiczne
 • Rok alokacji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok bieżący i poprzedni
28 Cechy grup przedsiębiorstw Przynależność do grupy przedsiębiorstw Zmienna jakościowa
 • rok
29 Aparatura naukowo-badawcza Wartość umorzenia aparatury naukowo-badawczej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Aparatura naukowo-badawcza Wartość brutto aparatury naukowo-badawczej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
32 Własność intelektualna Uzyskane prawa wyłączne na przedmioty własności przemysłowej
 • Rodzaj urzędu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Własność intelektualna Wynalazki zgłoszone w UPRP planowane do zgłoszenia w zagranicznych urzędach patentowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Własność intelektualna Wnioski o ochronę praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej
 • Rodzaje zgłoszenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok