Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
PNT-05 - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w zakresie nanotechnologii
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność w zakresie nanotechnologii Przychody ze sprzedaży wyników prac B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Działalność w zakresie nanotechnologii Pracujący w działalności B+R, którzy mniej niż 50% swojego czasu poświęcają dziedzinie nanotechnologii
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność w zakresie nanotechnologii Personel w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Personel w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii według grup funkcji
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Działalność w zakresie nanotechnologii Zakup patentów i licencji z dziedziny nanotechnologii
 • Zakupione patenty i licencje
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Działalność w zakresie nanotechnologii Sprzedaż patentów i licencji w dziedzinie nanotechnologii
 • Sprzedane patenty i licencje
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Działalność w zakresie nanotechnologii Pracujący w działalności B+R, którzy 50% lub więcej swojego czasu poświęcają dziedzinie nanotechnologii
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Działalność w zakresie nanotechnologii Stopnie naukowe uzyskane w specjalności nanotechnologia
 • Stopień naukowy
 • Wiek (lat)
 • Stopnie naukowe w specjalności nanotechnologia według dziedziny nauki
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Działalność w zakresie nanotechnologii Patenty w dziedzinie nanotechnologii uzyskane w zagranicznych urzędach patentowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Działalność w zakresie nanotechnologii Patenty w dziedzinie nanotechnologii uzyskane w UPRP
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Działalność w zakresie nanotechnologii Zgłoszenia wynalazków w dziedzinie nanotechnologii dokonane w zagranicznych urzędach patentowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Działalność w zakresie nanotechnologii Planowane zgłoszenia wynalazków w dziedzinie nanotechnologii w zagranicznych urzędach patentowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Działalność w zakresie nanotechnologii Zgłoszenia wynalazków w dziedzinie nanotechnologii dokonane przez jednostkę w UPRP
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Działalność badawcza i rozwojowa Współpraca badawcza (partnerska) w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Obszary zastosowania nanotechnologii
 • Instytucje partnerskie według sektorów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Działalność w zakresie nanotechnologii Publikacje naukowe z zakresu nanotechnologii
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Działalność badawcza i rozwojowa Współpraca badawcza (partnerska) w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii Zmienna jakościowa
 • rok
19 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady zewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Środki przekazane podmiotom
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Nakłady wewnętrzne przypadające na obszary zastosowań nanotechnologii
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Środki przypadające na rodzaj badań
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Środki otrzymane od podmiotów zagranicznych
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Środki otrzymane od podmiotów krajowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Środki własne przypadające na nakłady wewnętrzne
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Działalność w zakresie nanotechnologii Własność intelektualna związana z nanotechnologią
 • Rodzaj instrumentów własności intelektualnej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Działalność w zakresie nanotechnologii Instrumenty własności intelektualnej związane z nanotechnologią Zmienna jakościowa
 • rok
27 Działalność w zakresie nanotechnologii Posiadanie filii lub oddziałów, w których prowadzono działalność badawczą lub rozwojową w dziedzinie nanotechnologii Zmienna jakościowa
 • rok
28 Działalność w zakresie nanotechnologii Personel w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Wykształcenie
 • Liczba osób
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Działalność badawcza i rozwojowa Działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Obszar zastosowania nanotechnologii
 • Środki przypadające na rodzaj badań
Rozwiń grupowanie
 • Rodzaj prowadzonych badań
Zmienna jakościowa
 • rok
30 Działalność badawcza i rozwojowa Działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii Zmienna jakościowa
 • rok