Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
PS-01 - sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wspieranie rodziny Placówka wsparcia dziennego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
2 Wspieranie rodziny Dni pracy w tygodniu placówki wsparcia dziennego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Wspieranie rodziny Godziny pracy w tygodniu placówki wsparcia dziennego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Wspieranie rodziny Miejsca w placówce wsparcia dziennego
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Wspieranie rodziny Korzystający z placówek wsparcia dziennego
 • Charakterystyka korzystających z placówek wsparcia dziennego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
 • 31 grudnia
6 Wspieranie rodziny Przystosowanie placówki wsparcia dziennego do potrzeb osób niepełnosprawnych Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
7 Instytucjonalna piecza zastępcza Placówka instytucjonalnej pieczy zastępczej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Instytucjonalna piecza zastępcza Miejsca w placówce instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Instytucjonalna piecza zastępcza Wychowankowie placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Charakterystyka wychowanków
 • płeć wychowanków
 • wiek wychowanków
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
 • 31 grudnia
10 Instytucjonalna piecza zastępcza Niepełnoletni wychowankowie opuszczający placówkę
 • dzieci niepełnoletnie - powody opuszczenia placówki
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej Wolontariusz
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Instytucjonalna piecza zastępcza Pełnoletni wychowankowie opuszczający placówkę
 • dzieci pełnoletnie - powody opuszczenia placówki
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Instytucjonalna piecza zastępcza Przystosowanie placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej do potrzeb osób niepełnosprawnych Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
14 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
15 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
16 Instytucjonalna piecza zastępcza Organ prowadzący placówkę instytucjonalnej pieczy zastępczej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
17 Wspieranie rodziny Organ prowadzący placówkę wsparcia dziennego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
18 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna