Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
RRW-1 - sprawozdanie z badania zużycia środków ochrony roślin
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Środki ochrony roślin Średnie zużycie substancji czynnej
 • kg / ha
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Środki ochrony roślin Powierzchnia chroniona
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Środki ochrony roślin Masa zastosowanej substancji czynnej
 • kg
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Środki ochrony roślin Uprawa objęta ochroną Zmienna jakościowa
 • rok
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety