Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
RRW-28 - sprawozdanie roczne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej (składowe: Ulica, Miejscowość, Kod pocztowy, Numer budynku, Numer lokal) Zmienna adresowa
 • kwartał
3 Produkcja i rozdysponowanie alkoholu etylowego Procentowy udział poszczególnych gorzelni w produkcji danej firmy
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Produkcja i rozdysponowanie alkoholu etylowego Zapasy końcowe alkoholu nierolniczego
 • Zapasy końcowe alkoholu
Rozwiń grupowanie
 • l alc. 100%
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Produkcja i rozdysponowanie alkoholu etylowego Zapasy końcowe alkoholu nierolniczego
 • l alc. 100%
Zmienna ilościowa
 • rok