Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
S-12 - sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych, kształceniu specjalistycznym, osobach ubiegających się o stopień doktora oraz zatrudnieniu w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Doktoranci i doktoraty Doktoranci z niepełnosprawnościami wykazywani tylko jeden raz
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • na studiach doktoranckich
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Doktoranci i doktoraty Doktoranci z niepełnosprawnościami wykazywani tylko jeden raz
 • w szkole doktorskiej
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Doktoranci i doktoraty Doktoranci z niepełnosprawnościami
 • rodzaj niepełnosprawności
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • na studiach doktoranckich
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Doktoranci i doktoraty Doktoranci z niepełnosprawnościami
 • w szkole doktorskiej
 • rodzaj niepełnosprawności
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • doktoranci, którzy złożyli rozprawę doktorską
 • w szkole doktorskiej
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • na studiach doktoranckich
 • doktoranci ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • na studiach doktoranckich
 • osoby, które uzyskały stopień doktora w ramach studiów doktoranckich w danym roku kalendarzowym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • na studiach doktoranckich
 • płeć (o, k)
 • doktoranci ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • na studiach doktoranckich
 • doktoranci ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • w szkole doktorskiej
 • doktoranci ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • płeć (o, k)
 • doktoranci ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • płeć (o, k)
 • doktoranci ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • na studiach doktoranckich
 • płeć (o, k)
 • doktoranci ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • na studiach doktoranckich
 • osoby, które uzyskały stopień doktora w ramach studiów doktoranckich w danym roku kalendarzowym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • w szkole doktorskiej
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • doktoranci ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Pracujący, w tym zatrudnieni Nauczyciele akademiccy
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • pełno-, niepełnozatrudnieni, w podst. miejscu pracy
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Pracujący, w tym zatrudnieni Nauczyciele akademiccy
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Pracujący, w tym zatrudnieni Nauczyciele akademiccy
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • pełno-, niepełnozatrudnieni, w podst. miejscu pracy
Rozwiń grupowanie
 • etat
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Doktoranci i doktoraty Osoby doktoryzujące się po szkole doktorskiej
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie doktoryzującym po ukończeniu szkoły doktorskiej
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Stypendia naukowe Osoby pobierające stypendia naukowe
 • stypendia przyznane na studiach doktoranckich i w szkole doktorskiej
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • Pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
25 Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Wydane świadectwa ukończenia kształcenia specjalistycznego
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Wydane świadectwa ukończenia kształcenia specjalistycznego
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Absolwenci Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Absolwenci Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
32 Absolwenci Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
33 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • osoby, które uzyskały stopień doktora w ramach studiów doktoranckich w danym roku kalendarzowym
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • na studiach doktoranckich
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • doktoranci, którzy złożyli rozprawę doktorską
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • w szkole doktorskiej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
35 Doktoranci i doktoraty Osoby doktoryzujące się po szkole doktorskiej
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • osoby, które wszczęły postępowanie o nadanie stopnia doktora w podmiocie doktoryzującym po ukończeniu szkoły doktorskiej
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
36 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • doktoranci, którzy złożyli rozprawę doktorską
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
37 Doktoranci i doktoraty Osoby doktoryzujące się po szkole doktorskiej
 • osoby, które wszczęły postępowanie o nadanie stopnia doktora w podmiocie doktoryzującym po ukończeniu szkoły doktorskiej
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
38 Doktoranci i doktoraty Osoby doktoryzujące się po szkole doktorskiej
 • osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie doktoryzującym po ukończeniu szkoły doktorskiej
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
39 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • osoby, które uzyskały stopień doktora w ramach studiów doktoranckich w danym roku kalendarzowym
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • na studiach doktoranckich
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
40 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • doktoranci, którzy złożyli rozprawę doktorską
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
41 Doktoranci i doktoraty Osoby doktoryzujące się po szkole doktorskiej
 • osoby, które wszczęły postępowanie o nadanie stopnia doktora w podmiocie doktoryzującym po ukończeniu szkoły doktorskiej
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
42 Doktoranci i doktoraty Osoby doktoryzujące się po szkole doktorskiej
 • osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie doktoryzującym po ukończeniu szkoły doktorskiej
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
43 Doktoranci i doktoraty Osoby doktoryzujące się po szkole doktorskiej
 • osoby, które wszczęły postępowanie o nadanie stopnia doktora w podmiocie doktoryzującym po ukończeniu szkoły doktorskiej
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
44 Doktoranci i doktoraty Osoby doktoryzujące się po szkole doktorskiej
 • osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie doktoryzującym po ukończeniu szkoły doktorskiej
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
45 Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy studiów podyplomowych
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
46 Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy studiów podyplomowych
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
47 Uczestnicy studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy studiów podyplomowych
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia