Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi Grunty w zasobie gmin przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe
 • Rodzaj budownictwa
 • Grunty przekazane/sprzedane pod budownictwo mieszkaniowe
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi Grunty w zasobie gmin przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe
 • Rodzaj budownictwa
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi Grunty w zasobie gmin przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe
 • Grunty uzbrojone; Rodzaj budownictwa
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi Dodatki mieszkaniowe
 • Dodatki mieszkaniowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi Dodatki mieszkaniowe
 • Kwota dodatków mieszkaniowych
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi Dodatki mieszkaniowe
 • Ograniczenie wysokości dodatków mieszkaniowych
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Cechy nieruchomości Budynki mieszkalne i niemieszkalne, z co najmniej jednym mieszkaniem
 • Infrastruktura techniczna budynków
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Infrastruktura handlowa Targowiska sezonowe lub miejsca wyznaczone na ulicach i placach uruchomionych okresowo
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Infrastruktura handlowa Wpływy z opłaty targowej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Infrastruktura handlowa Targowiska stałe
 • Targowiska stałe (w tym z przewagą sprzedaży drobnodetalicznej)
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Infrastruktura handlowa Stałe punkty sprzedaży drobnodetalicznej
 • Stałe punkty sprzedaży drobnodetalicznej (w tym na targowiskach czynnych codziennie)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Infrastruktura handlowa Powierzchnia targowisk
 • Powierzchnia targowisk (w tym sprzedażowa)
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
14 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
15 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
16 Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi Najem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń
 • Lokale i powierzchnie
 • Rodzaj umów na najem
 • Umowy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • m2
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi Gospodarstwa domowe oczekujące na najem lokali mieszkalnych i tymczasowych pomieszczeń od gminy
 • Gospodarstwa domowe oczekujące na najem lokali/pomieszczeń
 • Rodzaj umów na najem
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok