Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
ST-P - statystyka powiatu: samorząd i transport
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Samorząd terytorialny Radni powiatu
 • Wiek
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Samorząd terytorialny Radni powiatu
 • Wykształcenie
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Samorząd terytorialny Radni powiatu
 • Grupy zawodów i specjalności
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Samorząd terytorialny Radni - Grupy zawodów i specjalności - Pozostali niesklasyfikowani
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Samorząd terytorialny Członkowie zarządu powiatu
 • Zarząd powiatu
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Samorząd terytorialny Referenda powiatowe
 • Referenda w sprawie
 • Uprawnieni/oddane głosy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Organizacja transportu drogowego Licencje na transport drogowy
 • Rodzaj licencji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Organizacja transportu drogowego Wypisy z licencji na transport drogowy
 • Rodzaj licencji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Organizacja transportu drogowego Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • Rodzaj zezwolenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Organizacja transportu drogowego Wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • Rodzaj zezwolenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • W zarządzie powiatu
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • W zarządzie powiatu - gminy imiennie
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Organizacja transportu drogowego Operatorzy publicznego transportu zbiorowego
 • Rodzaj operatora
 • Organizacja transportu publicznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Linie komunikacyjne
 • Powiatowo-gminne przewozy pasażerskie
 • Rodzaj linii
Rozwiń grupowanie
 • km
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Linie komunikacyjne
 • Organizacja transportu publicznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Czynne trasy (autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe)
 • Powiatowo-gminne przewozy pasażerskie
 • Rodzaj sieci (trasy)
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Samorząd terytorialny Członkowie zarządu dzielnicy m. st. Warszawy
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
19 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
20 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety