Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
T-06 - sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj prowadzonej działalności Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
2 Organizacja transportu drogowego Organizacja publicznego transportu zbiorowego
 • Funkcja w organizacji transportu drogowego
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
3 Organizacja transportu drogowego Operatorzy publicznego transportu zbiorowego
 • Funkcja w organizacji transportu drogowego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Organizacja transportu drogowego Przewoźnicy
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Linie komunikacyjne
 • Rodzaj linii
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Linie komunikacyjne
 • Rodzaj linii
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Czynne trasy (autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe)
 • Rodzaj trasy
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Czynne trasy (autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe)
 • Rodzaj trasy
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Komunikacja miejska Tabor komunikacji miejskiej / gminnych przewozów pasażerskich
 • Autobusy
 • Rodzaje autobusów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Komunikacja miejska Tabor komunikacji miejskiej / gminnych przewozów pasażerskich
 • Autobusy
 • Rodzaje autobusów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Komunikacja miejska Tabor komunikacji miejskiej / gminnych przewozów pasażerskich
 • Autobusy
 • rodzaj paliwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Komunikacja miejska Przebiegi taboru komunikacji miejskiej
 • Autobusy
 • rodzaj paliwa
Rozwiń grupowanie
 • tys. wozo km
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Komunikacja miejska Tabor komunikacji miejskiej / gminnych przewozów pasażerskich
 • Tramwaje
 • Rodzaj przystosowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Komunikacja miejska Tabor komunikacji miejskiej / gminnych przewozów pasażerskich
 • Tramwaje
 • Rodzaj przystosowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Komunikacja miejska Tabor komunikacji miejskiej / gminnych przewozów pasażerskich
 • Tramwaje
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Komunikacja miejska Przebiegi taboru komunikacji miejskiej
 • Tramwaje
Rozwiń grupowanie
 • tys. wozo km
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Komunikacja miejska Tabor komunikacji miejskiej / gminnych przewozów pasażerskich
 • Trolejbusy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Komunikacja miejska Tabor komunikacji miejskiej / gminnych przewozów pasażerskich
 • Trolejbusy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Komunikacja miejska Tabor komunikacji miejskiej / gminnych przewozów pasażerskich
 • Trolejbusy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Komunikacja miejska Przebiegi taboru komunikacji miejskiej
 • Trolejbusy
Rozwiń grupowanie
 • tys. wozo km
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Komunikacja miejska Taksówki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Komunikacja miejska Przebiegi taboru komunikacji miejskiej
 • Taksówki
Rozwiń grupowanie
 • tys. wozo km
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Komunikacja miejska Tabor komunikacji miejskiej / gminnych przewozów pasażerskich
 • Autobusy
 • Klasa emisji spalin EURO
 • Grupy DMC
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Komunikacja miejska Przewozy pasażerów komunikacją miejską
 • tys. osób
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski Pojazdy drogowe przeznaczone do przewozu osób
 • Autobusy
 • Rodzaje autobusów
 • Kierunek komunikacji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski Pojazdy drogowe przeznaczone do przewozu osób
 • Autobusy
 • Rodzaje autobusów
 • Klasa emisji spalin EURO
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Eksploatacja pojazdów drogowych Wozodni pracy
 • Autobusy
 • Komunikacja krajowa
 • Rodzaj komunikacji
Rozwiń grupowanie
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Linie komunikacyjne
 • Rodzaj linii
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Komunikacja miejska Tabor komunikacji miejskiej / gminnych przewozów pasażerskich
 • Autobusy
 • Rodzaj paliwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Eksploatacja pojazdów drogowych Przebiegi pojazdów samochodowych
 • Transport autobusowy
 • Komunikacja krajowa
 • Rodzaj komunikacji zamiejskiej
Rozwiń grupowanie
 • tys. wozo km
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Eksploatacja pojazdów drogowych Przebiegi pojazdów samochodowych
 • Autobusy
 • Rodzaj komunikacji
 • Rodzaj paliwa
 • Rodzaj terytorium
Rozwiń grupowanie
 • tys. wozo km
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Eksploatacja pojazdów drogowych Przebiegi pojazdów samochodowych
 • Autobusy
 • Rodzaj komunikacji
 • Rodzaj paliwa
 • Rodzaj terytorium
Rozwiń grupowanie
 • tys. wozo km
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Eksploatacja pojazdów drogowych Przebiegi pojazdów samochodowych
 • Autobusy
 • Rodzaj komunikacji
 • Energia elektryczna
 • Rodzaj terytorium
Rozwiń grupowanie
 • tys. wozo km
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Eksploatacja pojazdów drogowych Zużycie paliwa pojazdów samochodowych
 • Autobusy
 • Rodzaj komunikacji
 • Rodzaj paliwa
 • Rodzaj terytorium
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Eksploatacja pojazdów drogowych Zużycie paliwa pojazdów samochodowych
 • Autobusy
 • Rodzaj komunikacji
 • Rodzaj paliwa
 • Rodzaj terytorium
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Eksploatacja pojazdów drogowych Zużycie paliwa pojazdów samochodowych
 • Autobusy
 • Rodzaj komunikacji
 • Energia elektryczna
 • Rodzaj terytorium
Rozwiń grupowanie
 • kWh
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Przewozy pasażerów Praca przewozowa przy przewozie pasażerów
 • Transport autobusowy
 • Komunikacja krajowa
 • Oferowana
Rozwiń grupowanie
 • tys. pas km
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Przewozy pasażerów Praca przewozowa przy przewozie pasażerów
 • Transport autobusowy
 • Komunikacja krajowa
 • Rodzaj komunikacji
Rozwiń grupowanie
 • tys. pas km
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów
 • Transport autobusowy
 • Komunikacja krajowa
 • Rodzaj komunikacji zamiejskiej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Eksploatacja pojazdów drogowych Wozodni pracy
 • Autobusy
 • Komunikacja krajowa
 • Rodzaj komunikacji
Rozwiń grupowanie
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów
 • Transport autobusowy
 • Komunikacja międzynarodowa
 • Rodzaj komunikacji
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Przewozy pasażerów Praca przewozowa przy przewozie pasażerów
 • Transport autobusowy
 • Komunikacja międzynarodowa
 • Rodzaj komunikacji
 • Rodzaj pracy przewozowej
Rozwiń grupowanie
 • tys. pas km
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Eksploatacja pojazdów drogowych Przebiegi pojazdów samochodowych
 • Transport autobusowy
 • Komunikacja międzynarodowa
 • Rodzaj komunikacji
Rozwiń grupowanie
 • tys. wozo km
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Eksploatacja pojazdów drogowych Wozodni pracy
 • Autobusy
 • Komunikacja międzynarodowa
 • Komunikacja regularna
Rozwiń grupowanie
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Linie regularne komunikacji autobusowej
 • Rodzaje linii
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
46 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Czynne dworce autobusowe
 • Rodzaj przystosowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
47 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
48 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
49 Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski Pojazdy drogowe przeznaczone do przewozu osób
 • Autobusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia