Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
T-09 - sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Żegluga morska i przybrzeżna Właściciel rejestrowy statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę Zmienna identyfikacyjna
 • 31 grudnia
2 Żegluga morska i przybrzeżna Czy statek posiada w pełni zautomatyzowaną siłownię (umozliwiającą obsługę bezwachtową)? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
3 Żegluga morska i przybrzeżna Czy statek jest wyposażony w urządzenia do łączności satelitarnej? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
4 Żegluga morska i przybrzeżna Udziały kapitału polskiego we własności statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
5 Żegluga morska i przybrzeżna Rodzaj statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę -przybrzeżnej floty transportowej
 • Statki przybrzeżnej floty transportowej będące własnością armatorów zagranicznych i eksploatowane przez polskich przewoźników
Rozwiń grupowanie
 • DWT
 • GT
 • TEU
 • w.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Żegluga morska i przybrzeżna Okres eksploatacji przez sprawozdawcę statku, stanowiącego własność zagranicznego (obcego) podmiotu
 • Okres eksploatacji statku stanowiącego własność zagranicznego (obcego) podmiotu a eksploatowanego przez sprawozdawcę
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
7 Żegluga morska i przybrzeżna Tytuł prawny do dysponowania statkiem zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Żegluga morska i przybrzeżna Rodzaj statku przybrzeżnej floty transportowej
 • Typ statku przybrzeżnego
Rozwiń grupowanie
 • DWT
 • GT
 • TEU
 • w.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Żegluga morska i przybrzeżna Czy statek jest jednostką typu ro-ro (roll on - roll of)? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
10 Żegluga morska i przybrzeżna Rodzaj statku morskiej floty transportowej
 • Typ statku morskiej floty transportowej
Rozwiń grupowanie
 • DWT
 • GT
 • TEU
 • w.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Żegluga morska i przybrzeżna Miejsca pasażerskie na statkach morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
 • Morska i przybrzeżna flota transportowa - rodzaje
 • Flota transportowa morska i przybrzeżna - charakterystyka
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Żegluga morska i przybrzeżna Czy statek jest jednostką typu ro-ro (roll on - roll of)? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
13 Żegluga morska i przybrzeżna Właściciel rejestrowy statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej Zmienna identyfikacyjna
 • 31 grudnia
14 Żegluga morska i przybrzeżna Czy statek posiada w pełni zautomatyzowaną siłownię (umozliwiającą obsługę bezwachtową)? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
15 Żegluga morska i przybrzeżna Czy statek jest wyposażony w urządzenia do łączności satelitarnej? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
16 Żegluga morska i przybrzeżna Sygnał wywoławczy statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę Zmienna identyfikacyjna
 • 31 grudnia
17 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
18 Żegluga morska i przybrzeżna Bandera statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
19 Żegluga morska i przybrzeżna Załoga na statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę
 • Liczba załogi statku
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Żegluga morska i przybrzeżna Rok budowy statku stanowiącego własność zagranicznego (obcego) podmiotu
 • Rok budowy statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
21 Żegluga morska i przybrzeżna Miejsca pasażerskie na statkach zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanych przez sprawozdawcę
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Żegluga morska i przybrzeżna Rodzaj statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę -morskiej floty transportowej
 • Statki morskiej floty transportowej będące własnością armatorów zagranicznych i eksploatowane przez polskich przewoźników
Rozwiń grupowanie
 • DWT
 • GT
 • TEU
 • w.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Żegluga morska i przybrzeżna IMO statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę Zmienna identyfikacyjna
 • 31 grudnia
24 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
25 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
26 Żegluga morska i przybrzeżna Nazwa statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę Zmienna identyfikacyjna
 • 31 grudnia
27 Żegluga morska i przybrzeżna Bandera statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
28 Żegluga morska i przybrzeżna Rok budowy statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
 • Rok budowy statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
Rozwiń grupowanie
Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
29 Żegluga morska i przybrzeżna Eksploatacja statku przez zagranicznego (obcego) przewoźnika Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
30 Żegluga morska i przybrzeżna Tytuł prawny do dysponowania statkiem morskiej i przybrzeżnej floty transportowej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
31 Żegluga morska i przybrzeżna Flota transportowa morska i przybrzeżna
 • Morska i przybrzeżna flota transportowa - rodzaje
 • Flota transportowa morska i przybrzeżna - charakterystyka
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • DWT
 • GT
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
32 Żegluga morska i przybrzeżna Rodzaj przynależności statku Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
33 Dane identyfikacyjne Nazwa statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej Zmienna identyfikacyjna
 • 31 grudnia
34 Żegluga morska i przybrzeżna Sygnał wywoławczy statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej Zmienna identyfikacyjna
 • 31 grudnia
35 Żegluga morska i przybrzeżna Załoga statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
 • Liczba załogi statku
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
36 Żegluga morska i przybrzeżna IMO statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej Zmienna identyfikacyjna
 • 31 grudnia