Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
Z.3.KOWR - dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Powierzchnia upraw rolnych Powierzchnia uprawy buraków cukrowych wg. ARR
  • ha
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Zbiory upraw rolnych Zbiory buraków cukrowych wg. ARR
  • dt
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety